Cetak
MDHS SHK 37/2019

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN ANGGERIK 1B, 1B/5, 1B/6 & 1B/7 DESA ANGGERIK, SERENDAH

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Daerah Hulu Selangor
No. Sebut Harga MDHS SHK 37/2019
Tarikh Iklan 7 Mar 2019 - 18 Mar 2019
Tarikh Jual 7 Mar 2019 - 18 Mar 2019
Tarikh Tutup 18 Mar 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR,
JALAN BUKIT KERAJAAN,
44000 KUALA KUBU BHARU.
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Hulu Selangor
Harga Dokumen RM 100.00

Syarat Sebut Harga

 

JABATAN KEJURUTERAAN,

Majlis
Daerah Hulu Selangor,

Jalan
Bukit Kerajaan,  44000 Kuala Kubu Bharu,
Hulu Selangor.

 

1.   
Sebutharga ini hanya terbuka kepada kontraktor   yang mempunyai
 CIDB yang masih sah tempoh dan berdaftar
di kawasan Selangor.

 

2.   
Majlis berhak untuk menolak sebarang tawaran sebutharga yang dikemukakan
sekiranya terdapat   yang disertakan atau tidak memenuhi syarat -
syarat yang ditetapkan.

 

3.   
PENTING :Penender adalah dinasihatkan untuk membuat lawatan sendiri
ke tapak dan boleh merujuk ke Jabatan Kejuruteraan, MDHS (03-60641331 @
019-2989737) bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebarang kecuaian harga
yang disebabkan kurang pengetahuan keadaan di tapak adalah sama sekali tidak akan
dilayan.

 

4.   
Sebutharga yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut
yang merupakan syarat utama dan sekiranya gagal dikemukakan  menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama sekali.
Maklumat tersebut adalah seperti berikut :

 

a)    RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG BERCETAKAN KOMPUTER (Dokumen
Wajib)

b)    BAHAGIAN 1 (Dokumen Wajib)

c)    BAHAGIAN 2 (Dokumen Wajib)

(Pen dakwat kekal sahaja,penggunaan
komputer tidak dibenarkan)

d)    BAHAGIAN 3 (Dokumen Wajib)

 

5.   
Dokumen
Sokongan: Untuk Penilaian

 

a)   
Lesen
CIDB yang sah (Dokumen Wajib)

b)   
 Profil Syarikat

c)   
Salinan
Penyata Bank yang terkini (Cop Pengesahan Asal) (Dokumen Wajib)

 

6.   
Dokumen yang telah lengkap mengandungi maklumat seperti di atas,
hendaklah dikemukakan ke Pejabat MDHS tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI
pada tarikh tutup yang telah dinyatakan.

 

7.   
Majlis Daerah Hulu Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang
nilai tawaran harga samaada yang terendah atau yang sebaliknya.

 

8.   
Sekiranya tiada sebarang jawapan diterima selepas tempoh 60 hari
dari tarikh tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

 

 

 

 

 

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis