Cetak
MPK/JK 600-13/1/39(2019)

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI BLOK K, RUMAH KOS RENDAH, JALAN BATU NILAM 15, BANDAR BUKIT TINGGI, KLANG

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
07/05/2019 ADDENDA NO. 1 BAGI KERJA BERNOMBOR FAIL MPK/JK 600-13/1/39(2019) - BAIKPULIH BUMBUNG BLOK K, RUMAH KOS RENDAH BANDAR BUKIT TINGG Selanjutnya
13/05/2019 RALAT PENUTUPAN TARIKH TUTUP PETI : MPK/JK 600-13/1/39(2019) (KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAI Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Tender MPK/JK 600-13/1/39(2019)
Tarikh Iklan 16 Apr 2019 - 21 May 2019
Tarikh Jual 2 May 2019 - 21 May 2019
Tarikh Tutup 22 May 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Tarikh & Masa Taklimat 29 Apr 2019 09:00
Alamat Taklimat Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor (hanya penama dalam CIDB yang boleh menghadiri taklimat)


Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 60.00

Syarat Tender
SYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Tender dijual dengan harga RM 60.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 2 MEI 2019 di
laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Petender perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat
pendaftaran UPEN dan MOF. Sekiranya gagal berbuat
demikian Petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen Tender tersebut.

4. 
Dokumen Tender yang
telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Tender
seperti tertera di atas.

5. 
Petender yang tidak
mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah
dianggap tidak berjaya.

6.
Hanya Penama di dalam Sijil Kementerian Kewangan
(MOF) yang boleh menghadiri taklimat / lawatan
tapak.

7. 
Petender adalah
diwajibkan untuk melaporkan diri dan menghadiri taklimat yang akan diadakan
pada 29 APRIL 2019 jam 9.00 -
9.30 pagi di Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana. Maklumat
lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat. 

8.
Petender yang tidak
menghadiri taklimat / lawatan tapak tidak layak untuk menyertai Tender.

9.
Petender dikehendaki
membawa Sijil Pendaftaran ASAL
Kementerian Kewangan (MOF), kad pengenalan dan Cop Syarikat semasa hari taklimat.

10. 
Petender perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan
Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan
Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi
syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan
seterusnya.

11.
Dokumen Tender yang
lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa
jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

12. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Tender adalah pada 21 MEI 2019. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG
Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
ADDENDA NO.1 (TTD) 525.37 kB application/pdf Muat Turun
MPK/JK 600-13/1/39(2019) (TTD) 2.80 MB application/pdf Muat Turun