Cetak
JPV.SEL.BKP(S).400-10/2/29

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR MAKANAN TERNAKAN RUMINAN PALM KERNEL PELLET (PKP), DAIRY CATTLE PELLET (DCP), PREMIUM DAIRY (CATTLE PELLET & DEER PELLET) DALAM STOR MAKANAN TETAP LADANG TKPM SUNGAI NILAM, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR TAHUN 2019.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
13/06/2019 RALAT - PINDAAN TARIKH LAWAT TAPAK: JPV.SEL.BKP(S).400-10/2/29 Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Veterinar
No. Sebut Harga JPV.SEL.BKP(S).400-10/2/29
Tarikh Iklan 10 Jun 2019 - 20 Jun 2019
Tarikh Jual 12 Jun 2019 - 18 Jun 2019
Tarikh Tutup 20 Jun 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Tingkat 1, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,
Lot 2, Jalan Utas 15/7,
Seksyen 15, 40630 Shah Alam
Tarikh & Masa Taklimat 12 Jun 2019 10:00
Alamat Taklimat TKPM SUNGAI NILAM, HULU SELANGOR

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

NO. SEBUTHARGA :  29/2019

 

SEBUTHARGA
MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR MAKANAN TERNAKAN RUMINAN PALM KERNEL PELLET
(PKP), DAIRY CATTLE PELLET (DCP), PREMIUM DAIRY (CATTLE PELLET & DEER
PELLET) DALAM STOR MAKANAN TETAP LADANG TKPM SUNGAI NILAM, JABATAN PERKHIDMATAN
VETERINAR NEGERI SELANGOR TAHUN 2019

 

1.    Sebut harga adalah dipelawa kepada pembekal ;

i.             
Berdaftar dengan
Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 

070302

Makanan Haiwan/Akuatik.

ii.            
Mempunyai Sijil
Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),

iii.           
Mempunyai Sijil Akuan
Taraf Bumiputera,

iv.           
Berdaftar dengan Unit
Perancangan Ekonomi Negeri Selangor (UPEN),

v.            
Dikehendaki mematuhi
Senarai Semak (Lampiran A).

 

2.    Sebutharga
ini akan diiklankan pada 10 JUN 2019
(ISNIN)
dan akan dijual pada 12
JUN 2019 (RABU) hingga  18 JUN 2019
(SELASA)
 di Tingkat 1, Bahagian
Khidmat Pengurusan, Jabatan
Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7, Seksyen 15,
40630 Shah Alam. Dokumen Sebutharga dijual dengan menyertakan wang
tunai RM10.00.

 

3.    Lawat Tapak akan diadakan pada 12 JUN 2019 (RABU) bertempat di TKPM SUNGAI NILAM, HULU SELANGOR Jam 10.00 pagi.  Lawat Tapak
adalah wajib bagi pembekal yang
ingin menyertai sebut harga. Syarat penting bagi sesi Lawat Tapak hanya
kepada pemilik syarikat sahaja (nama yang berdaftar di SSM dan wakil tidak
dibenarkan sama sekali).

 

4.    Dokumen
Sebut Harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat
dimetrai dengan rapi dan ditandakan dengan betul seperti tajuk di atas, pada
penjuru atas kiri juga ditandakan: “No.
SEBUTHARGA: 29/2019”
dan dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam
Peti Sebutharga di:

 

Tingkat 1,
Bahagian Khidmat Pengurusan,

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,

Lot 2, Jalan Utas 15/7,

Seksyen 15, 40630 Shah Alam

 

Sebut harga ini akan DITUTUP pada 20 JUN 2019 (KHAMIS) sebelum jam 12.00 tengahari.  

 5.    Jabatan
ini tidak akan bertanggungjawab ke atas dokumen sebut harga yang dihantar
melalui kiriman pos sekiranya berlaku sebarang kelewatan, kehilangan atau
lain-lain lagi.  Sebarang pertanyaan
berkenaan sebut harga berkaitan sila hubungi Pembantu Urusetia sebut harga
jabatan di talian 03-55103900 sambungan
205 & 213
.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 TKPM SUNGAI NILAM, HULU SELANGOR TKPM SUNGAI NILAM, HULU SELANGOR 12 Jun 2019 10:00

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 070302 PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN > UBAT, MAKANAN TERNAKAN/TUMBUHAN, PERALATAN DAN AKSESORI > MAKANAN HAIWAN/AKUATIK

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR MAKANAN TERNAKAN RUMINAN PALM KERNEL PELLET (PKP), DAIRY CATTLE PELLET (DCP), PREMIUM DAIRY (CATTLE PELLET & DEER PELLET) DALAM STOR MAKANAN TETAP LADANG TKPM SUNGAI NILAM, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR N 152.53 kB application/pdf Muat Turun