Cetak
PTDKS/PM/77/2019

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN BLOK K2, BLOK DKPV, DAERAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PTDKS/PM/77/2019
Tarikh Iklan 4 Jul 2019 - 18 Jul 2019
Tarikh Jual 12 Jul 2019 - 18 Jul 2019
Tarikh Tutup 18 Jul 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tawaran Sebutharga di Pejabat Daerah Bahagian Pembangunan Masyarakat
Tarikh & Masa Taklimat 9 Jul 2019 10:30
Alamat Taklimat DEWAN DATO' PENGGAWA PERMATANG KUALA SELANGOR, PEJABAT DAERAH/ TANAH KUALA SELANGOR
8.30 PAGI SEHINGGA 10.30 PAGI (PENDAFTARAN G1)


Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Kuala Selangor
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga - penyebutharga bertaraf bumiputera yang sah berdaftar dan masih berkuatkuasa dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan CIDB.

2. Bayaran boleh di buat secara on-line dengan menggunakan kad kredit melalui sistem e-tender/sebutharga (http://tender.selangor.my). Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagi tujuan Sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar.

3. Petender DIKEHENDAKI menghantar Dokumen Sebutharga bersama-sama Salinan SSM, Sijil PKK, CIDB, Penyata Kewangan 1 bulan terkini tahun semasa, pendaftaran UPEN dan resit pembelian ASAL dokumen sebutharga.

5 .Dokumen atau borang tawaran sebutharga hendaklah diisikan dengan lengkap dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan nombor Sebutharga di sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor (Bahagian Pembangunan) sebelum jam 12.00 tengahari 18 Julai 2019

6. Pejabat Daerah Kuala Selangor tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran sebutharga.

7. Taklimat sebutharga adalah diwajibkan dan  membawa dokumen Asal CIDB dan sijil-sijil asal yang berkaitan

8. Wakil adalah tidak dibenarkan

9. PENTING : PEMBORONG HENDAKLAH SENTIASA MENCEGAH PENCEMARAN BERLANDASKAN KEPADA KEHENDAK PERUNDANGAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN DAN MEMINIMAKAN IMPAK KE ATAS ALAM SEKITAR.

10.Mana-mana kontraktor yang telah mendapat kerja sebutharga dalam tahun semasa adalahtidak dibenarkan  untuk  menyertai kerja sebutharga ini.

11. KERJA-KERJA MENURAP JALAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN “PAVER MACHINE” SEPERTI DIARAHKAN PEGAWAI PENGUASA.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis