Cetak
MPK/JK 600-13/1/103 (2019)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KESELURUHAN KAWASAN BLOK (A) DAN BLOK (B) DI KOMPLEKS PASAR BESAR MERU, KLANG UTARA

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
03/09/2019 RALAT ADDENDA NO.1 DAN PINDAAN TARIKH TUTUP PETI : MPK/JK 600-13/1/103(2019) Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Tender MPK/JK 600-13/1/103 (2019)
Tarikh Iklan 1 Aug 2019 - 8 Sep 2019
Tarikh Jual 19 Aug 2019 - 8 Sep 2019
Tarikh Tutup 9 Sep 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Tarikh & Masa Taklimat 15 Aug 2019 09:00
Alamat Taklimat Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor (hanya penama dalam CIDB yang boleh menghadiri taklimat)


Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 60.00

Syarat Tender
SYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Tender dijual dengan harga RM 60.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 19 OGOS 2019
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Petender perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat
pendaftaran UPEN dan SPKK. Sekiranya gagal berbuat
demikian Petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen Tender tersebut.

4. 
Dokumen Tender yang
telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Tender
seperti tertera di atas.

5. 
Petender yang tidak
mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah
dianggap tidak berjaya.

6.
Hanya Penama di dalam Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK) yang boleh menghadiri taklimat /
lawatan tapak.

7. 
Petender adalah
diwajibkan untuk melaporkan diri dan menghadiri taklimat yang akan diadakan
pada 15 OGOS 2019 jam 9.00 -
9.30 pagi di Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana. Maklumat
lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat. 

8.
Petender yang tidak
menghadiri taklimat / lawatan tapak tidak layak untuk menyertai Tender.

9.
Petender dikehendaki
membawa Sijil Pendaftaran ASAL Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, kad pengenalan dan Cop Syarikat semasa hari taklimat.

10. 
Petender perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan
Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan
Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi
syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan
seterusnya.

11.
Dokumen Tender yang
lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa
jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

12. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Tender adalah pada 8 SEPTEMBER 2019. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG
Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G5) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 5,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B14 KERJA-KERJA CAT

DAN

B28 KERJA UBAHSUAI

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
ADDENDA NO.1 (TTD) 835.73 kB application/pdf Muat Turun
MPK/JK 600-13/1/103(2019) (TTD) 2.84 MB application/pdf Muat Turun