Cetak
51/2019

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA ARAH DAN DESTINASI DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
30/08/2019 RALAT - PEMBATALAN SEBUTHARGA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam
No. Sebut Harga 51/2019
Tarikh Iklan 14 Aug 2019 - 22 Aug 2019
Tarikh Jual 15 Aug 2019 - 21 Aug 2019
Tarikh Tutup 22 Aug 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar JKR SABAK BERNAM
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Sabak Bernam
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT-SYARATSEBUTHARGA.

 

1.     Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar denganKementerian  Kewangan Malaysia (SSM),Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor  dalam GredG1, Kategori CE, Pengkhususan CE43 BertarafBumiputra Dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dalam Gred dan kategori yangberkaitan BAGI DAERAH SABAK BERNAMSAHAJA yang dibenarkan untuk menghadiri taklimat dan membeli dokumensebutharga.

2.      Borangsebutharga boleh didapati secara ONLINE SAHAJA melalui laman sesawang https://tender.selangor.my denganbayaran RM 10.00 melalui kemudahan Kredit Kad Visa dan Master Kad. Dokumenboleh dimuat turun mulai 15.08.2019 hingga 21.08.2019.

3.      Dokumensebutharga yang telah dimuatturun hendaklah dibukukan dan senarai lampiran yangWAJIB disertakan hendaklah mengikut senarai semakan.

4.      Dokumenyang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakri denganmenulis No Rujukan di penjuru kiri sampul tersebut.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE43 MEMBUAT PENGADANG DAN LAIN-LAIN KERJA UNTUK JALAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
Arahan Kepada Penyebutharga 410.97 kB application/pdf Muat Turun
BQ KERJA 353.11 kB application/pdf Muat Turun