Cetak
JPV.SEL.BKP(S)400-10/2/46

SEBUTHARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF REBAN AYAM DAN BANGSAL ARNAB DI BAWAH BANTUAN SKIM TRANSFORMASI UNGGAS/NON RUMINAN DI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR TAHUN 2019.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
28/08/2019 RALAT - PEMBATALAN SEBUTHARGA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Veterinar
No. Sebut Harga JPV.SEL.BKP(S)400-10/2/46
Tarikh Iklan 19 Aug 2019 - 30 Aug 2019
Tarikh Jual 22 Aug 2019 - 22 Aug 2019
Tarikh Tutup 30 Aug 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Tingkat 1, Bahagian Khidmat Pengurusan,
Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,
Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tarikh & Masa Taklimat 22 Aug 2019 10:00
Alamat Taklimat Bilik Krisis, Tingkat 2, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 20.00

Syarat Sebut Harga

NO. SEBUTHARGA :  46/2019

 

SEBUTHARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF REBAN AYAM
DAN BANGSAL ARNAB DI BAWAH BANTUAN SKIM TRANSFORMASI UNGGAS/NON RUMINAN DI
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR TAHUN 2019.

 

1.    Sebut harga adalah dipelawa kepada pembekal ;

i.            
Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Berdaftar
dengan
CIDB di Gred G2:
Kategori B04 Pengkhususan:

a.   
CE21 – Kerja-kerja Am
Kejuruteraan Awam.

ii.           
Mempunyai Sijil Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

iii.          
Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iv.          
Syarikat hendaklah berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)

v.           
Dikehendaki mematuhi Senarai Semak (Lampiran A)

 

2.    Sebutharga
ini akan diiklankan pada 19 OGOS 2019
(ISNIN)
dan akan dijual pada 22
OGOS 2019 (KHAMIS)
di Tingkat 1, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7,
Seksyen 15, 40630 Shah Alam. Dokumen
Sebutharga dijual dengan menyertakan
wang tunai
bernilai RM20.00.

 

3.    Sesi Taklimat akan diadakan pada 22
OGOS 2019 (KHAMIS)
bertempat di Bilik
Krisis, Tingkat 2, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor
Jam
10.00 pagi, sesi Taklimat adalah disyaratkan sebagai wajib bagi kontraktor
yang ingin menyertai sebutharga. Syarat penting bagi sesi Taklimat hanya
Pemilik Syarikat yang mempunyai syarat seperti di Para 1 dan membawa Dokumen
Asal berkenaan.

 

4.   
Dokumen Sebut Harga yang lengkap diisi
hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dimetrai dengan rapi dan ditandakan
dengan betul seperti tajuk di atas, pada penjuru atas kiri juga ditandakan: “No. SEBUTHARGA: 46/2019” dan dokumen
tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di:

 

Tingkat 1, Bahagian
Khidmat Pengurusan,

Ibu Pejabat Jabatan
Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,

Lot 2, Jalan Utas
15/7, 40630 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

 

5.   
Sebut harga ini akan DITUTUP pada 30 OGOS 2019
(JUMAAT)
sebelum jam 12.00 tengahari.  

 6.   
Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab ke
atas dokumen sebut harga yang dihantar melalui kiriman pos sekiranya berlaku
sebarang kelewatan, kehilangan atau lain-lain lagi.  Sebarang pertanyaan berkenaan sebut harga
berkaitan sila hubungi Pembantu Urusetia sebut harga jabatan di talian 03-55103900 ext 205 & 213.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Bilik Krisis, Tingkat 2, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
Bilik Krisis, Tingkat 2, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7, 40630 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
22 Aug 2019 10:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
SEBUTHARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF REBAN AYAM DAN BANGSAL ARNAB DI BAWAH BANTUAN SKIM TRANSFORMASI UNGGAS/NON RUMINAN DI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SELANGOR TAHUN 2019. 151.04 kB application/pdf Muat Turun