Cetak
JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/10 (2019-G)

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF SEKOLAH RENDAH AGAMA KUALA PAJAM, DAERAH HULU LANGAT,SELANGOR DARUL EHSAN

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
19/11/2019 RALAT : LANJUTAN PERTUKARAN TARIKH PENUTUPAN PETI DOKUMEN SEBUTHARGA KERJA-MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF DI SRA KUALA PAJAM DAERA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/10 (2019-G)
Tarikh Iklan 13 Nov 2019 - 22 Nov 2019
Tarikh Jual 14 Nov 2019 - 22 Nov 2019
Tarikh Tutup 22 Nov 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar UNIT PENTADBIRAN PEROLEHAN
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
TINGKAT 8
MENARA SELATAN
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH
40676 SHAH ALAM
SELANGOR
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Hulu Langat
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Sebut Harga

Syarat SebutHarga

1.Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga-penyebutharga bertaraf Bumiputera yang Sah & Berdaftar dengan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Berdaftar Dengan E-Tender Selangor & UnitPerancangan Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)

2.Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang https://tender.selangor.my sebelum pembelian Dokumen Sebutharga dan memastikan maklumat pendaftaran UPEN dan CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen.

3. Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagi tajuk sebutharga ini mesti dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar.

4. Pihak Kontraktor di WAJIBKAN menghadiri lawatan tapak . Maklumat lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat.

5. Sila Pastikan Dokumen Asal  dan Satu Salinan seperti berikut dibawa :

     - Salinan Kad Pengenalan

     - Cop Syarikat

     -  SSM, SPKK, CIDB (Hanya penama di sijil pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri taklimat sebutharga wakil adalah tidak dibenarkan)

***Sila pastikan salinan sijil-sijil berkenaan diperakui sah oleh pegawai gred 41 dan ke atas

***Kegagalan untuk mengemukakan dokumen seperti yang dinyatakan di anggap tidak menghadiri taklimat

6. Petender yang tidak menghadiri lawatan tapak tidak layak untuk menyertai sebutharga.

7. Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan No Sebutharga di sebelah atas kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti sebutharga Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Jabatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana sebutharga yang dikirimkan melalui pos

8.Untuk sebarang pertanyaan atau permasalahan sila hubungi Seksyen Perolehan, JAIS di Talian Pejabat 03-5514 3453 @ Unit Pembangunan, JAIS 03-5514 3533

Jabatan Agama Isl

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 PEJABAT SEKOLAH RENDAH AGAMA KUALA PAJAM SEKOLAH RENDAH AGAMA KUALA PAJAM, DAERAH HULU LANGAT 14 Nov 2019 08:30

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

ATAU

B24 KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis