Cetak
JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/5 (2020-A)

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF DI MASJID AL MA'RUFIAH DAERAH SABAK BERNAM

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
14/02/2020 Ralat Pada Dokumen Sebut Harga Kerja Membaikpulih Dan Menaiktaraf Di Masjid Al Ma'rufiah, Daerah Sabak Bernam Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Agama Islam Selangor
No. Sebut Harga JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/5 (2020-A)
Tarikh Iklan 6 Feb 2020 - 17 Feb 2020
Tarikh Jual 10 Feb 2020 - 17 Feb 2020
Tarikh Tutup 17 Feb 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar UNIT PENTADBIRAN PEROLEHAN
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
TINGKAT 8
MENARA SELATAN
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH
40676 SHAH ALAM
SELANGOR
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Sebut Harga

Syarat SebutHarga

1.Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga-penyebutharga bertaraf Bumiputera yang Sah & Berdaftar dengan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Berdaftar Dengan E-Tender Selangor & Unit Perancangan Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)

2.Petender perlu terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang https://tender.selangor.my sebelum pembelian Dokumen Sebutharga dan memastikan maklumat pendaftaran UPEN dan CIDB. Sekiranya gagal berbuat demikian petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen.

3. Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagi tajuk sebutharga ini mesti dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar.

4. Pihak Kontraktor di WAJIBKAN menghadiri lawatan tapak . Maklumat lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat.

5. Sila Pastikan Dokumen Asal  dan Satu Salinan seperti berikut dibawa :

     - Salinan Kad Pengenalan

     - Cop Syarikat

     -  SSM, SPKK, CIDB (Hanya penama di sijil pendaftaran syarikat sahaja yang boleh menghadiri taklimat sebutharga wakil adalah tidak dibenarkan)

***Sila pastikan salinan sijil-sijil berkenaan diperakui sah oleh pegawai gred 41 dan ke atas pegawai kerajaan

***Kegagalan untuk mengemukakan dokumen seperti yang dinyatakan di anggap tidak menghadiri taklimat

6. Petender yang tidak menghadiri lawatan tapak tidak layak untuk menyertai sebutharga.

7. Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan No Sebutharga di sebelah atas kiri sampul dan dimasukkan ke dalam Peti sebutharga Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Jabatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan mana-mana sebutharga yang dikirimkan melalui pos

8.Untuk sebarang pertanyaan atau permasalahan sila hubungi Seksyen Perolehan, JAIS di Talian Pejabat 03-5514 3453 @ Unit Pembangunan, JAIS 03-5514 3533

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Pintu Pagar Utama, Masjid Al Ma'rufiah Masjid Al Ma'rufiah, Kampung Parit Baru, Selangor, 45100 Sungai Air Tawar, Sabak Bernam 10 Feb 2020 08:30

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B24 KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis