Cetak
MPK/JK 600-13/1/11(2020)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN TEBATAN BANJIR SERTA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN DI KAWASAN TAMAN ENG ANN DAN TAMAN BERKELEY, KLANG UTARA, SELANGOR DARUL EHSAN

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
24/03/2020 RALAT : PERUBAHAN LANJUTAN TARIKH TUTUP PETI TENDER BAGI KERJA : MPK/JK 600-13/1/11(2020) Selanjutnya
28/03/2020 RALAT : LANJUTAN KEDUA TARIKH TUTUP PETI TENDER BAGI KERJA : MPK/JK 600-13/1/11(2020) Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Tender MPK/JK 600-13/1/11(2020)
Tarikh Iklan 27 Feb 2020 - 22 Apr 2020
Tarikh Jual 13 Mar 2020 - 22 Apr 2020
Tarikh Tutup 23 Apr 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Harga Dokumen RM 250.00

Syarat Tender

SYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 13 MAC 2020
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Petender perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat
pendaftaran UPEN dan SPKK. Sekiranya gagal berbuat
demikian Petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen Tender tersebut.

4. 
Dokumen Tender yang
telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Tender
seperti tertera di atas.

5. 
Petender yang tidak
mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah
dianggap tidak berjaya.

6.
Hanya Penama di dalam Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK) yang boleh menghadiri taklimat /
lawatan tapak.

7. 
Petender adalah
diwajibkan untuk melaporkan diri dan menghadiri taklimat yang akan diadakan
pada 11 MAC 2020 jam 9.00 -
9.30 pagi di Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana. Maklumat
lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat. 

8.
Petender yang tidak
menghadiri taklimat / lawatan tapak tidak layak untuk menyertai Tender.

9.
Petender dikehendaki
membawa Sijil Pendaftaran ASAL Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, kad pengenalan dan Cop Syarikat semasa hari taklimat.

10. 
Petender perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan
Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan
Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi
syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan
seterusnya.

11.
Dokumen Tender yang
lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa
jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

12. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Tender adalah pada 22 APRIL 2020. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Mini Auditorium, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang Selangor (hanya penama dalam MOF yang boleh menghadiri taklimat) akan dimaklumkan semasa pendaftaran 11 Mar 2020 09:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G5) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 5,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
MPK/JK 600-13/1/11(2020) (TTD) 8.06 MB application/pdf Muat Turun
LUKISAN SECTION Y-Y (TTD) 166.52 kB application/pdf Muat Turun
TENDER DRAWING (TTD) 13.05 MB application/pdf Muat Turun