Cetak
JKR/DHL/P015/2020

PROJEK NAIKTARAF PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PREMIS DAN INSTITUT JKM - TAMAN SRI PUTERI, CHERAS

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
20/05/2020 RALAT : ADDENDA SENARAI KUANTITI (BQ) Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Kerja Raya Hulu Langat
No. Sebut Harga JKR/DHL/P015/2020
Tarikh Iklan 11 May 2020 - 21 May 2020
Tarikh Jual 14 May 2020 - 21 May 2020
Tarikh Tutup 21 May 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 0.00

Syarat Sebut Harga

1) Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor Bumiputera Tempatan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred G3 , Kategori B, Pengkhususan B04 atau B24 serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN).

2) Penyebutharga terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara atas talian di laman sesawang http://tender.selangor.gov.mydan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sebelum membeli Naskah Borang Sebutharga.

3) Sila pastikan MAKLUMAT SYARIKAT (nombor telefon yang boleh dihubungi dan email) di dalam Sistem Tender Online Selangor 2.0 DIKEMASKINI.

4) Pembelian Dokumen Tawaran secara atas talian diwajibkan melampirkan salinan resit asal bayaran semasa tarikh tutup sebutharga. Resit tersebut hendaklah dilampirkan di mukasurat hadapan dokumen. Kegagalan berbuatdemikian boleh menyebabkan Dokumen Tawaran ditolak.

5) Borang Sebut Harga boleh didapati mulai tarikh 14 Mei 2020 hingga 21 Mei 2020 secara ONLINE SAHAJA.

PENYERAHAN

1) Dokumen yang telah dimuat turun, hendaklah DIBUKUKAN bersama dokumen-dokumen yang disertakan. Kegagalan kontraktor mematuhi syarat-syarat ini akan menyebabkan sebutharga ditolak dan tidak dipertimbangkan.

2) Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebut Harga di: Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, pada 21 Mei 2020.

LAWATAN TAPAK

Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan. Namun begitu, Penyebutharga dinasihatkan supaya melawat tapak projek sebelum mengemukakan sebutharga bagi mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan tapak bina yang akan dihadapi. Sebarang tuntutan akibat kesilapan dalam menentukan kaedah pembinaan atau menghargakan sebutharga disebabkan kekurangan pengetahuan mengenai keadaan tapak bina tidak akan dilayan.

Dalam hal ini, sekiranya Penyebutharga mahu melawat kawasan atau tapak berkenaan, amalan penjarakkan sosial, elakkan perkumpulan beramai-ramai, penggunaan ‘hand sanitizer’, pemakaian ‘face mask’ dan lain-lain arahan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan Negara (MKN) perlu dipatuhi. Tuntutan disebabkan dijangkiti COVID-19 adalah dibawah tanggungjawab Penyebutharga sendiri dan tidak melibatkan pihak Kerajaan. Hanya seorang penama yang tercatat di dalam sijil sahaja dibenarkan menghadiri lawatan tapak . Maklumat tarikh dan masa yang dicadangkan oleh Bahagian Bangunan JKR Hulu Langat adalah seperti berikut:-

TARIKH : 18 MEI 2020

WAKTU :

2.00 petang (Sesi 1)

3.00 petang (Sesi 2)

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 INSTITUT JKM - TAMAN SRI PUTERI, CHERAS INSTITUT JKM - TAMAN SRI PUTERI, CHERAS 18 May 2020 14:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

ATAU

B24 KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis