Cetak
JPS/N/ME/B13/13/2021 (SH)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM MEKANIKAL & ELEKTRIKAL DI PINTU AIR SEKSYEN 17 SHAH ALAM, DAERAH PETALING BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
06/08/2021 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM MEKANIKAL & ELEKTRIKAL DI PINTU AIR SEKSYEN 17 SHAH ALAM, DAERAH PETALING BAGI JABATAN PENGAIRAN DA Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender JPS Bahagian Perkhidmatan Mekanikal
No. Sebut Harga JPS/N/ME/B13/13/2021 (SH)
Tarikh Iklan 27 Jul 2021 - 12 Aug 2021
Tarikh Jual 3 Aug 2021 - 12 Aug 2021
Tarikh Tutup 12 Aug 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL, JALAN SEPAT 17/57, SEKSYEN 17, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

Syarat Memasuki Sebutharga:

1. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga-penyebutharga yang sah berdaftar dan masih berkuatkuasa dengan CIDB.*SEMUA PENYEBUTHARGA ADALAH DIWAJIBKAN BERDAFTAR DI SISTEM PENJUALAN TENDER DAN SEBUTHARGA SEBELUM BOLEH MEMBELI DOKUMEN"

2. Bayaran boleh dibuat secara on-line dengan menggunakan kad kredit melalui sistem e-tender/sebutharga (http://tender.selangor.gov.my). Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagi tajuk sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar.

3. Jabatan berhak untuk menolak sebarang tawaran tender yang dikemukakan sekiranya terdapat keraguan maklumat yang disertakan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

4. PENTING : Tender/Sebutharga* yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut yang merupakan syarat utama sekiranya gagal dikemukakan akan menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama sekali. Maklumat tersebut adalah seperti berikut :

a. RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG BERCETAK KOMPUTER

b. DOKUMEN- DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR

c. SALINAN SIJIL CIDB DAN DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN

5. Dokumen yang telah lengkap mengandungi maklumat seperti di atas hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga Pejabat Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Perkhidmatan Mekanikal Dan Elektrikal, JPS Selangor, Jalan Sepat 17/57, Seksyen 17, 40000 Shah Alam, Selangor tidak lewat daripada jam 12.00 TENGAHARI pada tarikh tutup 12hb Ogos 2021.

6. Bahagian Perkhidmatan Mekanikal Dan Elektrikal, JPS Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang nilai tawaran harga sama ada terendah atau yang sebaliknya.

7. Taklimat & lawatan tapak adalah *TIDAK DIWAJIBKAN* Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ, Kementerian Kewangan atau bagi yang berdaftar dengan CIDB, Hanya PENAMA di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender.* Kontraktor / Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA, UPKJ, Kementerian Kewangan atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, CIDB.

8. PENAMA  *DIWAJIBKAN* membawa sijil-sijil ASAL ketika hadir taklimat & lawatan tapak.

9. Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke Bahagian Perkhidmatan Mekanikal Dan Elektrikal, JPS Selangor. ( 03-55199022/24)

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB M15 KELENGKAPAN MEKANIKAL PELBAGAI

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA 351.50 kB application/msword Muat Turun