Cetak
PDTKS/PM/02/2023

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SERTA KERJA BERKAITAN JALAN SUKMA KG BARU DAERAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PDTKS/PM/02/2023
Tarikh Iklan 17 Jan 2023 - 26 Jan 2023
Tarikh Jual 19 Jan 2023 - 26 Jan 2023
Tarikh Tutup 26 Jan 2023
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Pembangunan Masyarakat,
Aras Bawah, Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Kuala Selangor
Harga Dokumen RM 30.00

Syarat Sebut Harga

1. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga -penyebutharga bertaraf bumiputera yang sah berdaftar dan masih berkuatkuasa dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan CIDB.

2. Bayaran boleh di buat secara on-line dengan menggunakan kad kredit melalui sistem e-tender/sebutharga(http://tender.selangor.my). Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagitujuan Sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar.

3. Petender DIKEHENDAKI menghantar Dokumen Sebutharga bersama-sama Salinan SSM, Sijil PKK, CIDB, Penyata Kewangan 1 bulan terkini tahun semasa, pendaftaran UPEN dan resit pembelian ASAL dokumen sebutharga.

4 .Dokumen atau borang tawaransebutharga hendaklah diisikan dengan lengkap dan dimasukkan ke dalam sampulsurat dan dituliskan nombor Sebutharga di sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor (Bahagian Pembangunan) sebelum jam 12.00 tengahari 26 Jan 2023.

5. Pejabat Daerah Kuala Selangor tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran sebutharga.

6. Penting : Pemborong hendaklah sentiasa mencegah pencemaran berlandaskan kepada kehendak perundangan serta lain-lain keperluan dan meminimakan impak ke atas alam sekitar.

7. Mana-mana kontraktor yang telah mendapat kerja sebutharga dan kerja undiĀ dalam tahun semasa adalah tidak dibenarkan untukĀ  menyertai kerja sebutharga ini.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis