Semakan Syarikat

Sila masukan maklumat ke dalam medan yang disediakan di bawah untuk semakan syarikat dengan Sistem Tender Online Selangor 2.0

No syarikat atau perniagaan yang didaftarkan oleh SSM
dan
No Rujukan Pendaftaran yang tertera di atas Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia
atau
No Pendaftaran yang tertera di atas Perakuan Pendaftaran CIDB
atau
Nama syarikat atau perniagaan yang didaftarkan oleh SSM