Semakan Syarikat

Sila masukan maklumat ke dalam medan yang disediakan di bawah untuk semakan syarikat dengan Sistem Tender Online Selangor 2.0

No syarikat atau perniagaan yang didaftarkan oleh SSM
No Rujukan Pendaftaran yang tertera di atas Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia
No Pendaftaran yang tertera di atas Perakuan Pendaftaran CIDB