Cetak
SH 157/2018

MEMBEKAL LIMA (5) UNIT PERISIAN MAP INFO V17 BAGI MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
12/11/2018 RALAT PADA DOKUMEN SEBUT HARGA DAN PERTUKARAN TARIKH TUTUP & PENGHANTARAN SEBUT HARGA SH 157 / 2018 - MEMBEKAL LIMA (5) UNIT PER Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga SH 157/2018
Tarikh Iklan 7 Nov 2018 - 19 Nov 2018
Tarikh Jual 7 Nov 2018 - 18 Nov 2018
Tarikh Tutup 19 Nov 2018
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Aras Bawah, Majlis Daerah Kuala Selangor sebelum atau pada 19 Nov. 2018, jam 12.00 tengahari
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat Sebut Harga

Tawaran
adalah dipelawa kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan
Kementerian Kewangan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
yang masih sah di bawah kod bidang yang berkaitan serta pemborong juga
hendaklah berdaftar dengan Unit Perancang  Ekonomi Negeri (UPEN) bagi
kerja-kerja seperti berikut.

Setiap
pembelian/permohonan Dokumen Sebut Harga boleh dibeli secara online
melalui laman web https://tender.selangor.my bermula 7 Nov. 2018
dengan bayaran seperti yang dinyatakan.

Kontraktor
perlu mengemukakan salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang
masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia
serta satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa menghantar dokumen
tawaran sebut harga. Sila kemukakan juga salinan pendaftaran syarikat
dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Unit Perancang Ekonomi
Negeri (UPEN) serta salinan penyata bulanan bank yang terkini (tiga bulan) dan telah disahkan
bersama-sama Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap.

Dokumen Sebut
Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul
surat yang berlakri dengan mencatatkan No. Sebut Harga serta tajuk dan
dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang disediakan oleh Majlis Daerah
Kuala Selangor (dengan mengisi borang yang tertampal pada peti sebut
harga tersebut) di Aras Bawah, Majlis Daerah Kuala Selangor sebelum atau
pada 19 Nov. 2018, jam 12.00 tengahari. Dokumen yang lewat dari tarikh
dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.  Pihak Majlis juga
tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang
tawaran.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

UNIT PEROLEHAN DAN UKUR BAHAN

Majlis Daerah Kuala Selangor

Tel: 03-32891439/1549/2340/238

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
210110 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES

ATAU

210103 ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) > PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN > SOFTWARE – SUPPLY ALL COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis