Cetak
-

PENDAFTARAN PANEL KONTRAKTOR BAGI SESI 2019 – 2020 (KERJA-KERJA KEPAKARAN)

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
No. Tender -
Tarikh Iklan 12 Dec 2018 - 14 Jan 2019
Tarikh Jual 12 Dec 2018 - 14 Jan 2019
Tarikh Tutup 15 Jan 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Perolehan, Lot 03-06-D2, Tingkat 3, Kompleks PKNS Shah Alam, Persiaran Tasik, Seksyen 14, 40505 Shah Alam, Selangor.
Harga Dokumen RM 50.00

Syarat TenderKENYATAAN PRA KELAYAKAN


  


 


                                                                                                                       


TAJUK : PENDAFTARAN
PANEL KONTRAKTOR BAGI SESI 2019 – 2020


(KERJA-KERJA
KEPAKARAN)


 
Perbadanan
Kemajuan Negeri Selangor mempelawa SECARA
TERBUKA
kepada  semua                    Kontraktor-Kontraktor  yang
mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
berdaftar dengan                     Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia (LPIPM/CIDB)
dalam Gred Kategori dan Pengkhususan yang berkaitan
untuk berdaftar sebagai Panel Kontraktor (Kerja-Kerja
Kepakaran)
bagi sesi 2019-2020.

Syarat-Syarat Kelayakan:-
a)      
Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia


(LPIPM/CIDB)


 


 
:
i) Kontraktor
hendaklah berdaftar dengan CIDB dalam gred dan kategori pengkhususan yang
dinyatakan. (Wajib)


ii) Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dari CIDB. (Wajib)


 


b)      
Gred Kategori dan Pengkhususan


(CIDB)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
:


 


 
G4/ G5 / G6 / G7.


(Pendaftaran Wajib CIDB).


Kategori Bangunan (B)


B01 / B02 / B07 / B19
/ B26


Kategori Kejuruteraan
Awam (CE)


CE08 / CE10 / CE11 /
CE12 / CE14 / CE19 / CE20 / CE30


Kategori Mekanikal
(ME)


M01 / M02 / M03 / M20


Kategori Elektrikal
(ME)


E02 / E07 / E08 / E16
/ E21 / E25


(Tidak hanya tertakluk
kepada satu pengkhususan sahaja)


 


 
 
 


c)      
Bagi Kerja-Kerja
Kepakaran
yang memerlukan Sijil
atau Lesen dari Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah disertakan bersama semasa
penghantaran dokumen sewaktu tarikh tutup tender.


 


Contoh : Sijil Suruhanjaya
Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Sijil Tenaga Nasional Berhad (TNB) atau
apa-apa sijil yang berkaitan.


 


 


d)      
Mempunyai pensijilan dan
pengalaman kerja seperti yang disenaraikan di bawah:-


 


i)   Sistem
Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008).


ii)  Amalan kerja
yang berkaitan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 18001:2007).


iii) Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14001:2004).


iv) Pengalaman ‘Qlassic’ atau ‘CONQUAS’ bagi projek
perumahan.


 


e)      
Mempunyai Keupayaan Kewangan
dan Keupayaan Teknikal yang baik.


 


 


NOTA :


i.                       
Kontraktor berdaftar yang
telah disenaraihitam oleh CIDB adalah TIDAK
LAYAK
untuk menyertai           Pra
Kelayakan Pendaftaran Panel Kontraktor ini.


 


ii.                     
Sila bawa bersama Sijil
Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil
Pengiktirafan Taraf Bumiputera (PKK) bagi Syarikat Bumiputera (sekiranya
ada). Sila bawa bersama Sijil ASAL (wajib
dibawa)
dan SATU SALINAN semasa membeli dokumen.


 


f)       
Maklumat Pembelian &
Penghantaran Dokumen :

 i) Tempat untuk mendapatkan Dokumen
:
Bahagian
Perolehan, Lot 03-06-D2, Tingkat 3, Kompleks PKNS Shah Alam, Persiaran Tasik,
Seksyen 14, 40505 Shah Alam, Selangor.


 

 ii) Tarikh untuk mendapatkan
Dokumen


 
:


 


 
12 Disember 2018 – 14 Januari 2019


 

 iii) Waktu untuk mendapatkan
Dokumen


 
:
9.00 pagi - 4.00 petang (Isnin hingga Khamis)


9.30 pagi - 12.00 tengahari, 3.00 petang - 4.00 petang
(Jumaat Sahaja)


 


 

 iv) Bayaran Dokumen
:
i) RM50.00
bagi setiap satu (1) Gred CIDB
dan hendaklah dibuat dalam bentuk
Tunai, Wang Pos, Bank Draf atau Kiriman Wang diatas nama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (bayaran tidak akan
dikembalikan).


ii) Bayaran perlu dibuat di Kaunter Kewangan PKNS, di Tingkat
2, Kompleks PKNS Shah Alam.


 

 v) Tempat untuk Menghantar Dokumen
:
Bahagian Perolehan, Lot 03-06-D2, Tingkat 3, Kompleks
PKNS Shah Alam, Persiaran Tasik, Seksyen 14, 40505 Shah Alam, Selangor.


  
 vi) Tarikh Tutup Pra Kelayakan
:
15 Januari 2019 sebelum jam 12.00 tengahari 


 

Dokumen Pra Kelayakan 
akan dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Sekiranya pihak
Kontraktor ingin menghantar wakil, sila bawa bersama Surat Perwakilan Kuasa
daripada Pengarah Syarikat.

 

Dokumen Pra Kelayakan telah lengkap hendaklah dimasukkan
ke dalam sampul surat yang bermeteri dan dicatat dengan jelas ‘Pra Kelayakan Panel Kontraktor 2019-2020 (Kerja-Kerja
Kepakaran)
berserta ‘Gred’ terlibat
di sebelah kiri atas sampul serta dimasukkan ke dalam peti seperti di alamat di
atas.

 

Dokumen Pra
Kelayakan yang diterima selepas tarikh dan waktu tutup yang telah ditetapkan akan
DITOLAK.

 

Hanya Kontraktor
yang lulus proses Penilaian Pra Kelayakan akan dimaklumkan dan didaftar sebagai
Panel Kontraktor PKNS.

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis