Cetak
JKR/DHL/P005/2019

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KERETAKAN SAMBUNGAN BANGUNAN, BUMBUNG, SILING DAN PENUTUP LUBANG SEKOLAH KEBANGSAAAN TAMAN BUKIT TERATAI, AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
15/05/2019 RALAT PENUTUPAN TARIKH TUTUP PETI : JKR/DHL/P005/2019 Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Kerja Raya Hulu Langat
No. Sebut Harga JKR/DHL/P005/2019
Tarikh Iklan 9 May 2019 - 20 May 2019
Tarikh Jual 14 May 2019 - 20 May 2019
Tarikh Tutup 20 May 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.
Tarikh & Masa Taklimat 14 May 2019 09:00
Alamat Taklimat Dewan Serbaguna, Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 20.00

Syarat Sebut Harga

1) Sebut harga adalah dipelawa daripada Kontraktor Bumiputera Tempatan yang beralamat Di Dalam Daerah Negeri Selangor Sahaja,  berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred G2 , Kategori B, Pengkhususan B04 ATAU B15 ATAU  B24 serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN).

2) Kontraktor DIWAJIBKAN menghadiri sesi taklimat sebut harga dengan membawa bersama Sijil asal CIDB (Sijil Perakuan Pendaftaran & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan) dan Taraf Bumiputera (PKK) berserta salinan

3) Borang Sebut Harga boleh didapati mulai tarikh 14 Mei 2019 hingga 20 Mei 2019 di Bahagian Ukur Bahan JKR Hulu Langat dengan menyertakan wang tunai sebanyak RM20.00

4) Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya PENAMA yang tercatat di dalam sijil sahaja dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Wakil tidak dibenarkan.

 5)  Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti Sebut Harga di: Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, pada 20 Mei 2019

6) Dokumen yang telah dimuat turun, hendaklah DIBUKUKAN bersama dokumen-dokumen yang disertakan. Kegagalan kontraktor mematuhi syarat-syarat ini akan menyebabkan sebutharga ditolak dan tidak dipertimbangkan.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Dewan Serbaguna, Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan Dewan Serbaguna, Pejabat Jurutera Daerah, JKR Hulu Langat, Seksyen 14, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan 14 May 2019 09:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

ATAU

B15 PEMASANGAN BUMBUNG DAN CLADDING LOGAM

ATAU

B24 KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis