Cetak
PTDKS/PM/20/2020

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN SUNGAI LIMAU TIGA KAMPUNG SUNGAI TERAP, DAERAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PTDKS/PM/20/2020
Tarikh Iklan 20 Jan 2020 - 6 Feb 2020
Tarikh Jual 29 Jan 2020 - 6 Feb 2020
Tarikh Tutup 6 Feb 2020
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tawaran Sebutharga di Pejabat Daerah Bahagian Pembangunan Masyarakat
Tarikh & Masa Taklimat 23 Jan 2020 10:30
Alamat Taklimat DEWAN DATO' PENGGAWA PERMATANG KUALA SELANGOR, PEJABAT DAERAH/ TANAH KUALA SELANGOR

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Kuala Selangor
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga -
penyebutharga bertaraf bumiputera yang sah berdaftar dan masih berkuatkuasa
dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan CIDB. 2. Bayaran boleh di buat secara on-line dengan menggunakan
kad kredit melalui sistem e-tender/sebutharga (http://tender.selangor.my).
Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun bagi tujuan Sebutharga ini mestilah
dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum dihantar. 3. Petender DIKEHENDAKI menghantar Dokumen Sebutharga
bersama-sama Salinan SSM, Sijil PKK, CIDB, Penyata Kewangan 1 bulan terkini
tahun semasa, pendaftaran UPEN dan resit pembelian ASAL dokumen sebutharga. 5 .Dokumen atau borang tawaran sebutharga hendaklah diisikan
dengan lengkap dan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dituliskan nombor
Sebutharga di sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam
Peti Sebutharga Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor (Bahagian Pembangunan)
sebelum jam 12.00 tengahari 06 Feb 2020 6. Pejabat Daerah Kuala Selangor tidak terikat untuk
menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran sebutharga. 7. Taklimat sebutharga adalah diwajibkan dan  membawa dokumen Asal CIDB dan sijil-sijil
asal yang berkaitan 8. Wakil adalah tidak dibenarkan 9. PENTING : PEMBORONG HENDAKLAH SENTIASA MENCEGAH
PENCEMARAN BERLANDASKAN KEPADA KEHENDAK PERUNDANGAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN
DAN MEMINIMAKAN IMPAK KE ATAS ALAM SEKITAR. 10.Mana-mana kontraktor yang telah mendapat kerja sebutharga
dalam tahun semasa adalah tidak dibenarkan 
untuk  menyertai kerja sebutharga
ini. 11. KERJA-KERJA MENURAP JALAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN “PAVER
MACHINE” SEPERTI DIARAHKAN PEGAWAI PENGUASA.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis