Cetak
MPKL/JPPH/09/06

KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DAN BANGUNAN SERTA PENJAGAAN TANDAS AWAM PANTAI BARU DAN LAMA DI PANTAI MORIB, MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
02/07/2021 Penangguhan Tarikh Tutup Sebutharga Majlis Perbandaran Kuala Langat Selanjutnya
19/07/2021 MPKL : NOTIS PEMAKLUMAN PINDAHAN BAGI PENYERAHAN/PENERIMAAN DOKUMEN TENDER/ SEBUT HARGA BAGI KENYATAAN IKLAN TAWARAN YANG DISIAR Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MPKL/JPPH/09/06
Tarikh Iklan 22 Jun 2021 - 26 Jul 2021
Tarikh Jual 28 Jun 2021 - 26 Jul 2021
Tarikh Tutup 26 Jul 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Pondok Pengawal Majlis Perbandaran Kuala Langat atau Menggunakan Khidmat Pos Berdaftar atau Kurier di alamat Unit Perbandaran Kuala Langat Majlis Perbandaran Kuala Langat, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan. Jika tender/sebut harga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/ kurier, Petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba sebelum atau selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan.
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 150.00

Syarat Sebut Harga


Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar  dengan  KKM (Kementerian Kewangan Malaysia) serta Sijil Taraf Bumiputera oleh  Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di dalam bidang kerja berkenaan dan pendaftarannya masih berkuatkuasa untuk mengambil bahagian dan menjalankan kerja-kerja berikut:

SYARAT KELAYAKAN:
KKM Kod
Bidang


 


221001 (Kod Bidang Baru)


Pembersihan
Bangunan Dan Pejabat


 


DAN


 


221002 (Kod Bidang Baru)


Membersih
Kawasan


 


DAN


 


 


UPEN


Unit
Perancang Ekonomi Negeri
i) Setiap dokumen sebut harga dijual dengan harga RM 150.00 secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat
secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan.ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai 22
JUN 2021 (SELASA) di laman sesawang
http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian
iklan dipamerkan dan Unit Perolehan dan Ukur Bahan , Majlis Perbandaran Kuala
Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting,
Selangor.iii) Penyebutharga perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my
sebelum pembelian Dokumen Sebut harga dan mengemaskini maklumat pendaftaran KKM dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat demikian adalah tidak layak untuk
membeli Dokumen Sebut harga tersebut.iv)
Dokumen Sebut harga boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB
dibukukan / didokumentasikan.

v)
Dokumen Sebut harga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan
dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas.

vi)
Penghantaran Dokumen Sebut harga perlu disertakan bersama RESIT
PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian.vii)
Penyebutharga  yang tidak mendapat
apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap
tidak berjaya.


viii) Penyebutharga perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung
di dalam Arahan Kepada Penyebutharga dan Syarat-syarat Sebut harga di dalam
Dokumen Sebut harga sebelum mengemukakan Dokumen Sebut harga. Jika Dokumen
Sebut harga yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut,
dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya.

ix)
Dokumen Sebut harga yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit
dengan apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

x) Tarikh tutup penjualan Dokumen sebut harga adalah pada 5 JULAI 2021 (ISNIN). Dokumen Sebut
harga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang pertanyaan
sila hubungi UNIT PEROLEHAN & UKUR BAHAN di
Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.
Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
221001 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT

DAN

221002 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > MEMBERSIH KAWASAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA TERKAWAL MPKL/JPPH/09/06 17.48 MB application/pdf Muat Turun