Cetak
MPKL/JK/SH:59/2021

CADANGAN MENAIKTARAF PETI AGIHAN DAN PANEL METER DI PASAR AWAM TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
02/07/2021 Penangguhan Tarikh Tutup Sebutharga Majlis Perbandaran Kuala Langat Selanjutnya
19/07/2021 MPKL : NOTIS PEMAKLUMAN PINDAHAN BAGI PENYERAHAN/PENERIMAAN DOKUMEN TENDER/ SEBUT HARGA BAGI KENYATAAN IKLAN TAWARAN YANG DISIAR Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Sebut Harga MPKL/JK/SH:59/2021
Tarikh Iklan 22 Jun 2021 - 26 Jul 2021
Tarikh Jual 28 Jun 2021 - 26 Jul 2021
Tarikh Tutup 26 Jul 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Pondok Pengawal Majlis Perbandaran Kuala Langat atau Menggunakan Khidmat Pos Berdaftar atau Kurier di alamat Unit Perbandaran Kuala Langat Majlis Perbandaran Kuala Langat, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan. Jika tender/sebut harga dihantar dengan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/ kurier, Petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba sebelum atau selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan.
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 150.00

Syarat Sebut Harga

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang mempunyai Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Perakuan Pendaftaran Kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Sijil Taraf Bumiputera dan Sijil Suruhanjaya Tenaga di dalam bidang kerja berkenaan dan pendaftarannya masih berkuatkuasa untuk mengambil bahagian dan menjalankan kerja-kerja berikut:-

SYARAT KELAYAKAN:
SPKK


 


Gred : G1/G2/G3


 


Kategori : ME


Pengkhususan : E11


Kerja Am
Elektrik


 


DAN


 


UPEN


 


Unit Perancang Ekonomi Negerii) Setiap dokumen sebutharga dijual dengan harga RM 150.00 secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat secara kad kredit atau debit kad dan
wang bayaran tidak akan dikembalikan.

ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai
22 JUN 2021 (SELASA) di laman sesawang
http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian
iklan dipamerkan dan Unit Perolehan dan Ukur Bahan, Majlis Perbandaran Kuala
Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting,
Selangor.iii) Penyebutharga perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my
sebelum pembelian Dokumen Sebutharga dan mengemaskini maklumat pendaftaran PKK, CIDB dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat
demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Sebutharga tersebut.iv)
Dokumen Sebutharga boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB
dibukukan / didokumentasikan.


v)
Dokumen Sebutharga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan
dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas.

vi)
Penghantaran Dokumen Sebutharga perlu disertakan bersama RESIT
PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian.vii)
Penyebutharga  yang tidak mendapat
apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap
tidak berjaya.


viii) Penyebutharga perlu mematuhi syarat-syarat yang
terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebutharga dan Syarat-syarat Sebutharga
di dalam Dokumen Sebutharga sebelum mengemukakan Dokumen Sebutharga. Jika
Dokumen Sebutharga yang dikemukakan didapati tidak mematuhi syarat-syarat
tersebut, dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan seterusnya.ix)
Dokumen Sebutharga yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan
apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

x) Tarikh tutup penjualan Dokumen sebutharga adalah pada 5 JULAI 2021 (ISNIN). Dokumen
Sebutharga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang
pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN DAN UKUR
BAHAN di Talian 03-31872825 sambungan 118,119 dan 167.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
DOKUMEN MEJA TERKAWAL MPKL/JK/SH:59/2021 13.96 MB application/pdf Muat Turun