Cetak
JPV.SEL.BKP(S).400-10/2/105

SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN BINAAN KANDANG, MESIN DAN PERALATAN TERNAKAN RUMINAN DAN NON RUMINAN KEPADA PENERIMA BANTUAN DI BAWAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR TAHUN 2021.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
05/07/2021 PELANJUTAN TARIKH TUTUP SEBUT HARGA. Selanjutnya
28/07/2021 Ralat pada dokumen jualan dan lanjutan tarikh tutup sebut harga. Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Veterinar Negeri Selangor
No. Sebut Harga JPV.SEL.BKP(S).400-10/2/105
Tarikh Iklan 22 Jun 2021 - 5 Aug 2021
Tarikh Jual 22 Jun 2021 - 5 Aug 2021
Tarikh Tutup 5 Aug 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Tingkat 1, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7, Seksyen 15, 40630 Shah Alam
Syarikat Selangor Sahaja
Harga Dokumen RM 20.00

Syarat Sebut Harga

NO.
SEBUTHARGA :  25/2021 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN BINAAN KANDANG,
MESIN DAN PERALATAN TERNAKAN RUMINAN DAN NON RUMINAN KEPADA PENERIMA BANTUAN DI
BAWAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR TAHUN 2021 1.    Sebut
harga adalah dipelawa kepada pembekal ;i.             
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod
Bidang ii.           
070303 – Peralatan dan Kelengkapan Ternakan090101 – Bahan Binaaniii.          
Mempunyai Sijil Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat
Malaysia (SSM),iv.          
Berdaftar dengan Unit Perancangan Ekonomi Negeri
Selangor (UPEN)v.           
Dikehendaki mematuhi Senarai Semak (Lampiran A). 2.    Dokumen
sebut harga akan dipamerkan dan boleh dimuat turun mulai 22 Jun 2021 (Selasa) di laman
sesawang http://tender.selangor.my.  Dokumen yang dimuat turun hendaklah
dibukukan/ didokumentasikan. 3.    Dokumen sebut harga dijual
dengan harga RM20.00.  Pembayaran boleh dibuat secara atas talian di laman sesawang http://tender.selangor.my.  Resit
bayaran wajib disertakan dalam penghantaran dokumen sebut harga sebagai bukti
pembelian.  Bayaran
dokumen tidak akan dikembalikan. 4.   
Dokumen
Sebut Harga yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dimeterai
dengan rapi dan ditandakan dengan betul seperti tajuk di atas, pada penjuru
atas kiri juga ditandakan: “No. Sebut harga:
25/2021”
dan dokumen tersebut hendaklah dimasukkan melalui serahan tangan atau menggunakan perkhidmatan pos berdaftar/kurier ke dalam Peti Sebut harga
di Tingkat 1, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan
Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Lot 2, Jalan Utas 15/7, Seksyen 15,
40630 Shah Alam.
Sebut harga ini akan DITUTUP pada 5 Ogos 2021 (Khamis) sebelum jam
12.00 tengahari.    5.   
Jabatan
ini tidak akan bertanggungjawab ke atas dokumen sebut harga yang dihantar
melalui kiriman pos sekiranya berlaku sebarang kelewatan, kehilangan atau
lain-lain lagi.

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF
070303 PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN > UBAT, MAKANAN TERNAKAN/TUMBUHAN, PERALATAN DAN AKSESORI > PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERTANIAN/TERNAKAN/AKUATIK

DAN

090101 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA > BAHAN BINAAN > BAHAN BINAAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis