Cetak
MPK/JK 600-13/1/26(2021)

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKI PERABOT JALAN DI JALAN TELOK PULAI, JALAN SUSUR, LEBUH SEMBILANG 1 DAN LORONG BELAKANG, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
05/11/2021 RALAT : ADDENDA NO. 1 BAGI KERJA NO. FAIL - MPK/JK 600-13/1/26(2021) Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Tender MPK/JK 600-13/1/26(2021)
Tarikh Iklan 7 Oct 2021 - 8 Nov 2021
Tarikh Jual 20 Oct 2021 - 8 Nov 2021
Tarikh Tutup 11 Nov 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Harga Dokumen RM 250.00

Syarat Tender

SYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Tender dijual dengan harga RM 250.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara FPX, kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 20 OKTOBER 2021
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Petender perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang
http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Tender dan
mengemaskini maklumat pendaftaran UPEN dan CIDB. Sekiranya gagal berbuat
demikian Petender adalah tidak layak untuk membeli dokumen tender tersebut.

4. 
Dokumen Tender yang
telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan
dimasukkan ke dalam Peti tender seperti tertera di maklumat Tender.

5. 
Petender yang tidak
mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah
dianggap tidak berjaya.

6. 
Petender perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Petender dan
Syarat-syarat Membuat Tender di dalam Dokumen Tender sebelum mengemukakan
Tender. Jika dokumen Tender yang dikemukakan didapati tidak mematuhi
syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa pertimbangan
seterusnya.

7.
Dokumen Tender yang
lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan apa
jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

8. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Tender adalah pada 8 NOVEMBER 2021. Dokumen Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

9. 
Sebarang pertanyaan
berkaitan spesifikasi kerja dan lokasi tapak boleh menghubungi Pn. Siti
Rohani binti Maseran ditalian 03-3375 5555 sambungan 3214. 

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G4) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM3,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

DAN

CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis