Cetak
T/MPSepang/BGN/10/2021

CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR RAKYAT 2 TINGKAT BESERTA KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DI ATAS LOT 22619, PEKAN SUNGAI PELEK, MUKIM SEPANG, DAERAH SEPANG UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAGI TAHUN 2022

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
22/11/2021 PINDAAN TARIKH PEMBELIAN TENDER DAN PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER BAGI T/MPSepang/BGN/09/2021DAN T/MPSepang/BGN/10/202 Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Sepang
No. Tender T/MPSepang/BGN/10/2021
Tarikh Iklan 15 Nov 2021 - 27 Dec 2021
Tarikh Jual 6 Dec 2021 - 27 Dec 2021
Tarikh Tutup 27 Dec 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tender di Ruang Lobi Utama, Aras 2, Majlis Perbandaran Sepang
Tarikh & Masa Taklimat 22 Nov 2021 10:00
Alamat Taklimat Tempat berkumpul : Secara atas talian (Tuan/Puan perlu membuat pendaftaran di link
berikut dengan tujuan pemakluman link semasa taklimat dijalankan)
Link pendaftaran : spp.mpsepang.gov.my/icont
(Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 19 November 2021 jam 3.00 Petang)

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 1,000.00

Syarat Tender

1.      
Tender adalah dipelawa
kepada kontraktor-kontraktor yang
berdaftar  dengan CIDB, SPKK dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) bagi kerja-kerja
berikut : 
Bil
No. Tender
Tajuk Kerja
Bidang, Sub Bidang & Pecahan Bidang
Harga


Dokumen


1
T/MPSepang/BGN/09/2021
CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN PEJABAT MAJLIS PERBANDARAN SEPANG DI
GLOMAC 2, CYBERJAYA UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAGI TAHUN 2022
CIDB,
SPKK & G4


Kategori
B


(B04
& B07) ATAU


(B24
& B28) & UPEN
RM 450.00


2
T/MPSepang/BGN/10/2021
CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR RAKYAT 2 TINGKAT BESERTA
KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN DI ATAS LOT 22619, PEKAN SUNGAI PELEK, MUKIM SEPANG,
DAERAH SEPANG UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG BAGI TAHUN 2022
CIDB,
SPKK & G6


Kategori
B


B04
& CE21


DAN


UPEN
RM 1,000.00
 2.      
Dokumen tender boleh dibeli secara atas
talian melalui laman web http://tender.selangor.gov.my dan
dokumen tender boleh di beli di kaunter pada waktu pejabat di Tingkat 3, Unit Tender Dan Kontrak.
Dokumen tender akan dikeluarkan mulai dari tarikh 23 November 2021 hingga 13 Disember 2021 dengan harga yang ditetapkan bagi senaskah
(tidak dikembalikan). Dokumen Tender hanya dijual kepada kontraktor-kontraktor
yang membawa sijil asal dan surat wakil (sekiranya bukan penama di dalam lesen)
semasa pembelian dokumen Tender. Dokumen yang perlu di bawa adalah Surat
Lantikan Wakil, Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia (CIDB), Sijil Unit
Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN).
Bayaran hendaklah dibuat secara Tunai,
Wang Pos Atau Bank Draf yang
berpalang atas nama ‘Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Sepang’. 3.      
Kontraktor-kontraktor (hanya penama di dalam
lesen dengan membawa sijil asal) adalah diwajibkan untuk membuat lawatan tapak
bersama Pengawai Penguasa atau wakilnya. Hanya penender yang hadir pada lawatan
tapak tersebut sahaja yang layak untuk memasuki tawaran ini. Penender
dikehendaki melaporkan diri ditempat, tarikh dan masa seperti berikut:-Tarikh                      : 22 November 2021Masa                        : 10.00 pagiTempat berkumpul  : Secara atas talian (Tuan/Puan perlu membuat
pendaftaran di link  berikut dengan tujuan pemakluman link semasa
taklimat dijalankan)Link pendaftaran      : spp.mpsepang.gov.my/icont                                                              (Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 19
November 2021 jam 3.00 Petang) 4.      
Dokumen Tender yang telah lengkap diisi
hendaklah dihantar dalam sampul surat bermeteri dengan menulis No. Tender disebelah sudut kiri sampul
dan dimasukkan ke dalam peti tender di Ruang
Lobi Utama, Aras 2, Majlis Perbandaran Sepang, Cyberjaya, Selangor Darul
Ehsan sebelum atau pada jam 12.00 Tengahari pada 13 Disember 2021. 5.      
Majlis Perbandaran Sepang tidak terikat untuk
menerima tender yang terendah atau sebarang tender atau memberi apa-apa sebab
tender itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos
perbelanjaan berhubung dengan tender ini dan sebarang keputusan adalah
muktamad. 

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G6) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 10,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis