Cetak
JKR/DHL/N011/2022

KERJA MEMBAIKPULIH PEMBAHAGI JALAN (KERB) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KM 0.00 - KM 1.30 JALAN DAGANG, MUKIM AMPANG, DALAM DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama Nurmahfuzah Bt Mohd Jamil
E-mel fuzahjamil@gmail.com
No. Tel 0389114163
Jabatan JKR DAERAH HULU LANGAT
Tarikh Tajuk  
17/03/2022 PINDAAN TARIKH TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Jabatan Kerja Raya Hulu Langat
No. Sebut Harga JKR/DHL/N011/2022
Tarikh Iklan 15 Mar 2022 - 29 Mar 2022
Tarikh Jual 22 Mar 2022 - 29 Mar 2022
Tarikh Tutup 29 Mar 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Pejabat Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Hulu Langat,
Persiaran Wawasan, Seksyen 14
Tarikh & Masa Taklimat 22 Mar 2022 10:00
Alamat Taklimat Dewan Serbaguna, Jabatan Kerja Raya Hulu Langat,
Persiaran Wawasan, Seksyen 14

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 20.00

Syarat Sebut Harga

1) Sebut harga adalah dipelawa daripada Kontraktor Bumiputera Tempatan yang beralamat Di Dalam Negeri Selangor Sahaja,  berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred G2, Kategori CE, Pengkhususan CE21 serta  berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN).

2) Penyebutharga terlebih dahulu dikehendaki mendaftar secara atas talian di laman sesawang http://tender.selangor.gov.mydan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) sebelum membeli Naskah Borang Sebutharga.

3) Sila pastikan MAKLUMAT SYARIKAT (nombor telefon yang boleh dihubungi dan email) di dalam Sistem Tender Online Selangor 2.0 DIKEMASKINI.

4) Pembelian Dokumen Tawaran secara atas talian diwajibkan melampirkan salinan resit asal bayaran semasa tarikh tutup sebutharga. Resit tersebut hendaklah dilampirkan di mukasurat hadapan dokumen. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan Dokumen Tawaran ditolak.

6) Borang Sebut Harga boleh didapati mulai tarikh 22 Mac 2022 hingga 29 Mac 2022 secara ONLINE SAHAJA.

LAWATAN TAPAK

-Lawatan tapak akan diadakan pada 22 Mac 2022 pada jam 10.00 pagi. Hanya penama yang didalam sijil sahaja dibenarkan menghadiri lawatan tapak. Wakil tidak dibenarkan.

PENYERAHAN

1) Dokumen yang telah dimuat turun, hendaklah DIBUKUKAN bersama dokumen-dokumen yang disertakan. Kegagalan kontraktor mematuhi syarat-syarat ini akan menyebabkan sebutharga ditolak dan tidak dipertimbangkan.

Penyerahan dokumen sebutharga boleh dilakukan secara:-

Memasukkan kedalam Peti Sebutharga di Bahagian Ukur Bahan, Pejabat Jurutera Daerah JKR Hulu Langat tidak lewat dari pukul 12.00 tengahari, pada 29 Mac 2022

Dalam hal ini, Penyebutharga perlu mematuhi Prosedur Operasi Standard semasa memasuki pejabat ini dengan mendaftar melalui aplilkasi MySejahtera, Selangkah atau secara manual dan  mengambil imbasan suhu badan. Pemakaian pelitup separuh muka adalah diwajibkan.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Dewan Serbaguna JKR Daerah Hulu Langat Dewan Serbaguna JKR Daerah Hulu Langat 22 Mar 2022 10:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G2) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM500,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis