Cetak
PDKS/KP400-6/2/5/43(2022)

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama MOHD ROHAIZAT BIN ROZALI
E-mel rohaizat@selangor.gov.my
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PDKS/KP400-6/2/5/43(2022)
Tarikh Iklan 25 Jul 2022 - 1 Aug 2022
Tarikh Jual 25 Jul 2022 - 1 Aug 2022
Tarikh Tutup 1 Aug 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar PETI SEBUT HARGA, TINGKAT 2
UNIT ICT DAN PERKHIDMATAN, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR
45000, KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN
Kebenaran Khas
Harga Dokumen RM 0.00

Syarat Sebut Harga

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 

1.        Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

 

2.     Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk Wang Pos atau Draf Bank sahaja atas nama         Perbendaharaan Negeri Selangor (Kementerian       atau Jabatan).

 

3.        Tawaran tanpa/ kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

4.        Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is- where-is basis).

 

5.         Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

 

6.      Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklahditanggung oleh pembeli sendiri.

 

7.      Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

 

8.      Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.

9.      Aset boleh dilihat pada 25 Julai 2022 di antara jam 10 Pagi hingga 4 Petang di Pejabat Daerah / Tanah Kuala Selangor,   45000  Kuala Selangor, Selangor.

 

10.      Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh     diperoleh di alamat seperti di para 11. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

 

11.       Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga PDKS/KP     400-6/2/5/43 (2022) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

 

PETI SEBUT HARGA, TINGKAT 2

UNIT ICT DAN PERKHIDMATAN, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR

45000, KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN

Nota : Syarat-syarat sebutharga boleh dipinda mengikut keperluan Kementerian/Jabatan.

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis