Cetak
MPKL/JK/T:05/2022

CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DAN MENGUJILARI DAN MENTAULIAH KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR BERSEPADU SEBUAH TERMINAL PENGANGKUTAN AWAM BANTING DI JALAN SENTOSA, KUALA LANGAT

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
11/10/2022 RALAT : NOTIS PEMAKLUMAN Selanjutnya
16/11/2022 RALAT : NOTIS PEMAKLUMAN (MPKL/JK/T:05/2022) Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Majlis Perbandaran Kuala Langat
No. Tender MPKL/JK/T:05/2022
Tarikh Iklan 11 Aug 2022 - 17 Oct 2022
Tarikh Jual 19 Aug 2022 - 17 Oct 2022
Tarikh Tutup 17 Oct 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar (Peti Tender) Unit Perolehan & Ukur Bahan, Majlis Perbandaran Kuala Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor
Tarikh & Masa Taklimat 18 Aug 2022 09:00
Alamat Taklimat Bilik Mesyuarat Cempaka Kuning, Majlis Perbandaran Kuala Langat, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting, Selangor.

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 500.00

Syarat Tender

Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang mempunyai Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Perakuan Pendaftaran Kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Sijil Taraf Bumiputera di dalam bidang kerja berkenaan dan pendaftarannya masih berkuatkuasa untuk mengambil bahagian dan menjalankan kerja-kerja berikut:-

Taraf tender dan syarat-syarat pendaftaran :
SPKK


 


Gred : G6


 


Kategori : B


Pengkhususan : B04


Kerja-kerja
Pembinaan Bangunan
 


DAN


 


Kategori : CE


Pengkhususan : CE21


Pembinaan
Kejuruteraan Awam
 


DAN


 


UPEN


i) Setiap dokumen tender dijual dengan harga RM
500.00 secara ONLINE. Pembayaran boleh dibuat
secara kad kredit atau debit kad dan wang bayaran tidak akan dikembalikan.


ii) Dokumen meja tawaran dipamerkan mulai
19 OGOS 2022 (JUMAAT) di Unit Perolehan dan Ukur Bahan , Majlis Perbandaran Kuala
Langat, Tingkat 1, Persiaran Majlis, Jalan Sultan Alam Shah, 42700 Banting,
Selangor.
iii) Pentender perlu terlebih dahulu mendaftar secara ONLINE di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my
sebelum pembelian Dokumen Tender dan mengemaskini maklumat pendaftaran SPKK, CIDB dan UPEN. Sekiranya gagal berbuat
demikian adalah tidak layak untuk membeli Dokumen Tender tersebut.
iv)
Dokumen Tender boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://tender.selangor.gov.my  dan WAJIB dibukukan / didokumentasikan.v)
Dokumen Tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT BERLAKRI dan
dimasukkan ke dalam PETI TENDER seperti tertera di atas.


vi)
Penghantaran Dokumen Tender perlu disertakan bersama RESIT
PEMBAYARAN sebagai bukti pembelian.
vii)
Pentender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh
tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.
viii) Pentender perlu mematuhi syarat-syarat yang terkandung di
dalam Arahan Kepada Petender dan Syarat-syarat tender di dalam Dokumen Tender
sebelum mengemukakan Dokumen Tender. Jika Dokumen Tender yang dikemukakan
didapati tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, dokumen itu akan ditolak
tanpa pertimbangan seterusnya.
ix)
Dokumen Tender yang lewat diterima dari tarikh dan masa berbangkit dengan apa
jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.x) Tarikh tutup penjualan Dokumen Tender  adalah pada 
17 OKTOBER 2022 (ISNIN). Dokumen
Tender tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu tersebut. Sebarang
pertanyaan sila hubungi UNIT PEROLEHAN & UKUR
BAHAN di Talian 03-31872825 sambungan 2502 dan 2503.Unit Perancang Ekonomi Negeri

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 BERSEBELAHAN PASAR AWAM BANTING, JALAN SENTOSA, BANTING JALAN SENTOSA, BANTING 18 Aug 2022 11:00

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G6) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 10,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB B04 KERJA AM BANGUNAN

DAN

CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis