Cetak
PDKS/KP400-6/2/5/44(2022)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KANTIN PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama MOHD ROHAIZAT BIN ROZALI
E-mel rohaizat@selangor.gov.my
No. Tel
Jabatan
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PDKS/KP400-6/2/5/44(2022)
Tarikh Iklan 1 Sep 2022 - 15 Sep 2022
Tarikh Jual 1 Sep 2022 - 15 Sep 2022
Tarikh Tutup 15 Sep 2022
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar PETI SEBUT HARGA, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR, 45000 KUALA SELANGOR
Kebenaran Khas
Syarikat Bumiputera Sahaja
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1. Tawaran adalah dipelawa daripada penyebutharga-penyebutharga yang berdaftar dengan Kementerian KewanganMalaysia, UPEN serta berpengalaman dalam kerja - kerja berkaitan.

2.  Tawaran sebut harga boleh dimuat turun di laman sesawang Tender Selangor https://tender.selangor.my/Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.

3. Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen Tawaran termasuk Dokumen Kewangan yang telah lengkap diisi berpandukan Syarat-SyaratSebutharga dimasukkan ke dalam satu (1) sampul surat yang berlakri yang bertanda dengan No. Sebutharga bagi tawaran kerja yang berkenaan dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam peti sebut harga di alamat:

        Peti Sebut Harga

        Bahagian Khidmat Pengurusan,

        Aras Dua, Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

        45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.

4. Sebutharga hendaklah dibuat di atas Borang Sebutharga (LAMPIRAN Q) yang dilampirkanbersama dokumen ini dan tidak boleh diceraikan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan tawaran ditolak.

5. Pembayaran akan dibuat sekaligus menggunakan Pesanan Tempatan Kerajaan kepada penyebutharga sebaik sahaja penghantaran barangan selesai dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan dan Kerajaan Negeri berpuas hati dengan penghantaran barangan.

6. Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor tidak akan tertakluk kepada kandungan sebut harga yang disediakan dan boleh meminda padabila-bila masa sepanjang tempoh sah sebut harga mana-mana klausa didalam dokumen sebut harga.

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 040103 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH > MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH > MAKANAN BERMASAK (ISLAM)

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis