Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Langat

Tarikh Tutup No / Tajuk
7 Feb 2018 JPS/N/KL/B13/11/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT DI KAMPUNG BUKIT CHANGGANG, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
7 Feb 2018 JPS/N/KL/B13/12/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT DI BUKIT PERAH, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
7 Feb 2018 JPS/N/KL/B13/13/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT DI KAMPUNG SERI CHEEDING, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
7 Feb 2018 JPS/N/KL/B13/14/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PINTU KAWALAN AIR DI BATU 8 SIJANGKANG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
7 Feb 2018 JPS/N/KL/B13/15/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA TEBING PARIT UTAMA DI KAMPUNG ENDAH, MUKIM MORIB, DAERAH KUALA LANGAT
29 Jan 2018 JPS/N/KL/B13/06/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LEMBAGA SALIRAN KAMPUNG SIJANGKANG ( 1 ), MUKIM TELUK PANGLIMA GARANG, DAERAH KUALA LANGAT
29 Jan 2018 JPS/N/KL/B13/07/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LEMBAGA SALIRAN TELUK MENGKUANG, MUKIM TELUK PANGLIMA GARANG, DAERAH KUALA LANGAT
29 Jan 2018 JPS/N/KL/B13/08/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM SALIRAN DI KAMPUNG BATU LAUT DAN KAMPUNG TANJUNG SEPAT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, MUKIM BATU, DAERAH KUALA LANGAT
29 Jan 2018 JPS/N/KL/B13/09/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM SALIRAN DI KAMPUNG TALI AIR, KAMPUNG KANCHONG TENGAH DAN KAMPUNG ENDAH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, MUKIM MORIB, DAERAH KUALA LANGAT
29 Jan 2018 JPS/N/KL/B13/10/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PARIT SI KAMPUNG JENJAROM SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
29 Dec 2017 JPS/N/KL/B28/03/2018(SH)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PINTU KAWALAN AIR 'FLAP GATE' DI PAYA RUMPUT, KG. SUNGAI KELAMBU, SG. KELEMBAU DAN RANCANGAN TANAH BELIA, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
29 Dec 2017 JPS/N/KL/B28/04/2018(SH)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 'TRASH SCREEN' DAN PINTU KAWALAN AIR 'FLAP GATE' TANAH BAKAR, TELUK DATOK, SUNGAI MANGGIS DAN KAMPUNG NORTON SUNGAI RAMBAI, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
29 Dec 2017 JPS/N/KL/B28/05/2018(SH)
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PINTU KAWALAN AIR 'FLAP GATE' DI KAMPUNG LABOHAN DAGANG, LAYANG LABI DAN KAMPUNG BUKIT CHANGGANG, MUKIM TANJUNG DUA BELAS DAERAH KUALA LANGAT
22 Dec 2017 JPS/N/KL/B28/01/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERANGKAP SAMPAH ( LOG BOOM) SUNGAI LANGAT DI KAMPUNG LABOHAN DAGANG, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT
22 Dec 2017 JPS/N/KL/B28/02/2018(SH)
KERJA-KERJA MENYELENGGARA PERANGKAP SAMPAH (LOG BOOM) SUNGAI LANGAT DI RTB BUKIT CHANGGANG, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT