MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG - NOTIS PENUTUPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA

29 Jul 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Selayang


 

 

MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

 

NOTIS PENUTUPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA

 

 1. Dimaklumkan bahawa tarikh tutup tender/sebutharga adalah SEBELUM atau PADA 19 OGOS 2021 (KHAMIS) JAM 12.00 tengahari. NO. RUJUKAN adalah seperti berikut :

   

TENDER


SEBUTHARGA

1)  MPS/T/10/21

1) MPS/SH/75/21

2)  MPS/T/11/21

2) MPS/SH/76/21

3)  MPS/T/12/21

3) MPS/SH/77/21

4)  MPS/T/13/21

4) MPS/SH/88/21

5)  MPS/T/14/21

5) MPS/SH/102/21

6)  MPS/T/15/21

6) MPS/SH/106/21

7)  MPS/T/16/21

7) MPS/SH/107/21

8)  MPS/T/17/21

8) MPS/SH/109/21

9)  MPS/T/18/21

9) MPS/SH/112/21

10)  MPS/T/19/21

10)  MPS/SH/136/21

11)  MPS/T/20/21

11)  MPS/SH/137/21

12)  MPS/T/23/21

12)  MPS/SH/138/21

 

13)  MPS/SH/139/21

 

14)  MPS/SH/140/21

 

15)  MPS/SH/141/21

 

 

 

 

 1. Sila pastikan Dokumen Tender/Sebutharga dimasukkan ke dalam sampul berlakri yang dicatatkan dengan No. Rujukan dan tajuk tender/sebutharga dengan lengkap.

   

 2.  Kaedah Penghantaran dokumen adalah dengan menggunakan perkhidmatan POS BERDAFTAR / KURIER di alamat seperti berikut :

   

  Majlis Perbandaran Selayang

  (Peti Tender/Sebutharga)

  Jabatan Kontrak & Ukur Bahan,

  Persiaran 3, Bandar Baru Selayang,

  68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan

   

 3. Untuk maklumat lanjut sila hubungi Jabatan Kontrak Dan Ukur Bahan di talian 03-61265838 / 03-61265841

   

 4. Petender/Penyebutharga hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat dan waktu yang telah ditetapkan. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan.

   

   

  Sekian dimaklumkan.

  Yang Dipertua,

  Majlis Perbandaran Selayang.