NOTIS MAKLUMAN LANJUTAN TENDER/SEBUT HARGA MBSJ

1 Aug 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya

Adalah dimaklumkan bahawa, Tender/Sebut Harga yang tutup pada 2 Ogos 2021 dilanjutkan ke 16 Ogos 2021 manakala tender/sebut harga yang tutup pada 5 Ogos 2021 pula dilanjutkan ke 19 Ogos 2021. Sehubungan dengan itu, satu e-mel pemberitahuan akan dihantar kepada semua petender yang mengambil bahagian dalam Tender/Sebut harga MBSJ tersebut.

Dokumen Tender/Sebut Harga boleh diserahkan melalui  pos berdaftar/perkhidmatan kurier sepertimana yang dinyatakan di dalam Arahan Kepada Petender. Sekiranya petender ingin membuat secara serahan tangan, petender perlu membuat temujanji lebih awal dengan menghubungi talian 03-8026 4382/4381 dan ianya terhad kepada 32 orang setiap hari mengikut masa yang ditetapkan.


Tender/Sebut Harga yang tutup asal pada 2/8/2021 & lanjut pada 16/8/2021 :-


SEBUT HARGA - BEKALAN & PERKHIDMATAN (MOF) :

MBSJ.KUB.400-5/6/16,       MBSJ.KUB.400-5/6/31,       MBSJ.KUB.400-5/6/44

MBSJ.KUB.400-5/6/17,       MBSJ.KUB.400-5/6/32,       MBSJ.KUB.400-5/6/48

MBSJ.KUB.400-5/6/18,       MBSJ.KUB.400-5/6/34,      

MBSJ.KUB.400-5/6/19,       MBSJ.KUB.400-5/6/35,      

MBSJ.KUB.400-5/6/20,       MBSJ.KUB.400-5/6/36,      

                                            MBSJ.KUB.400-5/6/37,      

                                                                                   

SEBUT HARGA - KERJA (CIDB) :

MBSJ.KUB.400-5/7/6,         MBSJ.KUB.400-5/7/40,       MBSJ.KUB.400-5/7/64

MBSJ.KUB.400-5/7/10,       MBSJ.KUB.400-5/7/42,       MBSJ.KUB.400-5/7/65

MBSJ.KUB.400-5/7/12,       MBSJ.KUB.400-5/7/43,       MBSJ.KUB.400-5/7/66

MBSJ.KUB.400-5/7/15,       MBSJ.KUB.400-5/7/44,       MBSJ.KUB.400-5/7/67

MBSJ.KUB.400-5/7/16,       MBSJ.KUB.400-5/7/45,       MBSJ.KUB.400-5/7/68

MBSJ.KUB.400-5/7/39,       MBSJ.KUB.400-5/7/47,       MBSJ.KUB.400-5/7/74

                                                                                         MBSJ.KUB.400-5/7/75


Tender/Sebut Harga yang tutup asal pada 5/8/2021 & lanjut pada 19/8/2021 :-


SEBUT HARGA - BEKALAN & PERKHIDMATAN (MOF) :

MBSJ.KUB.400-5/6/45,       MBSJ.KUB.400-5/6/39,      

MBSJ.KUB.400-5/6/46,      

                                                                       

SEBUT HARGA/TENDER - KERJA (CIDB) :

MBSJ.KUB.400-5/8/18,       MBSJ.KUB.400-5/7/30,       MBSJ.KUB.400-5/7/56

MBSJ.KUB.400-5/8/19,       MBSJ.KUB.400-5/7/31,       MBSJ.KUB.400-5/7/57

MBSJ.KUB.400-5/8/25,       MBSJ.KUB.400-5/7/32,       MBSJ.KUB.400-5/7/58

MBSJ.KUB.400-5/7/20,       MBSJ.KUB.400-5/7/34,       MBSJ.KUB.400-5/7/59

MBSJ.KUB.400-5/7/21,       MBSJ.KUB.400-5/7/35,      MBSJ.KUB.400-5/7/60

MBSJ.KUB.400-5/7/22,       MBSJ.KUB.400-5/7/50,       MBSJ.KUB.400-5/7/61

MBSJ.KUB.400-5/7/23,       MBSJ.KUB.400-5/7/51,       MBSJ.KUB.400-5/7/62

MBSJ.KUB.400-5/7/24,       MBSJ.KUB.400-5/7/52,       MBSJ.KUB.400-5/7/63

MBSJ.KUB.400-5/7/25,       MBSJ.KUB.400-5/7/53,

MBSJ.KUB.400-5/7/27,       MBSJ.KUB.400-5/7/54,

Arkib Berita