ADDENDUM NO.1 - PINDAAN SENARAI KUANTITI m/s 3 - DOKUMEN SEBUTHARGA MUKA SURAT 27

3 Aug 2021 • Oleh Jabatan Kerja Raya Gombak untuk KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS INSTITUT PENDIDIKAN SUNGAI BULOH, DAERAH GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.

ADALAH DIMAKLUMKAN TERDAPAT PINDDAN BAGI MUKASURAT 27. DIMINTA KONTRAKTOR MEMINDA MUKASURAT TERSEBUT BERDASARKAN DOKUMEN SEBUTHARGA PINDDAN YANG TELAH DI MUAT TURUN DI BAHAGIAN DOKUMEN SEBUTHARGA.


SEKIAN, TERIMA KASIH