MAJLIS PERBANDARAN KAJANG : NOTIS PENUTUPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN SEBUTHARGA

19 Aug 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk PERKHIDMATAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PENCEGAHAN DAN KAWALAN DENGGI BAGI TAHUN 2021 DIKAWASAN MAJLIS PERBANDARAN KAJANG - ZON 3 (CHERAS)

MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

NOTIS PENUTUPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN SEBUTHARGA

Dimaklumkan bahawa tarikh tutup sebutharga adalah SEBELUM atau PADA 3 SEPTEMBER 2021 (JUMAAT) JAM 12.00 tengahari. NO. RUJUKAN adalah seperti berikut:

 

1)                 S74/2021

2)                 S75/2021

3)                 S91/2021

4)                 S92/2021

5)                 S93/2021

6)                 S94/2021

7)                 S95/2021

8)                 S96/2021

9)                 S97/2021

10)         S98/2021

11)         S99/2021

12)         S100/2021

 

-     Sila pastikan Dokumen Sebutharga dimasukkan ke dalam sampul berlakri yang dicatatkan dengan No. Rujukan dan Tajuk Sebutharga dengan lengkap.

- Kaedah Penghantaran Dokumen adalah dengan menggunakan perkhidmatan POS BERDAFTAR/ KURIER SAHAJA di alamat seperti berikut:

 

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Kajang

 (Peti Sebutharga/ Tender)

Aras Bawah, Menara MPKj

Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih

43000 Kajang

Selangor Darul Ehsan

 

Penyebutharga hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat dan waktu yang telah ditetapkansebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan.