MBSA : KENYATAAN TUTUP TAWARAN BERPERINGKAT

8 Sep 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Shah Alam

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

 

-KENYATAAN TUTUP TAWARAN BERPERINGKAT

 

 NOTIS PEMAKLUMAN PINDAAN TARIKH TUTUP TAWARAN BAGI KENYATAAN IKLAN SEBUTHARGA KALI KE-9/2021, IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA KALI KE-10/2021,   IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA KALI KE-11/2021,  IKLAN TAWARAN TENDER KALI  KE-9/2021,  IKLAN TAWARAN TENDER KALI KE-10/2021 DAN IKLAN TAWARAN TENDER KALI KE-11/2021 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

__________________________________________________________________________

 

Selaras dengan Pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara (PPN)  Fasa 1 oleh pihak kerajaan bermula 16hb Julai 2021 susulan penularan Wabak COVID-19, adalah dimaklumkan PINDAAN terkini kepada tarikh tutup tawaran bagi sebutharga dan tender yang disenaraikan di atas. Walaubagaimanapun, untuk tujuan pematuhan agensi kepada garis panduan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM), Dokumen Tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan tajuk kerja berkenaan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Majlis Bandaraya Shah Alam di Bahagian Tender & Ukur Bahan, Tingkat 23, Wisma MBSA secara BERPERINGKAT dan mengikut tarikh yang DITETAPKAN seperti berikut :-Bil.

 

Perkara (Tarikh Tutup Asal)

 

Tarikh & Masa Penjadualan Penghantaran Dokumen

 

Tarikh Tutup Tawaran

 

1.

 

Tender  Bil 10/2021

(27hb Julai 2021)

 

No Rujukan Tender  :

T 131/2021-BP1 HINGGA T 138/2021

 

06hb. September 2021,

07hb. September 2021 Dan 08hb. September 2021

 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari (Sesi Pagi )

2.00 petang - 4.00 petang

(Sesi Petang)

 

 

 

09hb. September 2021

Sebelum Jam 12.00 Tengah hari

 

2.

 

Sebutharga Bil. 9/2021

(03hb Jun 2021)

 

No Rujukan Sebutharga :

SH 100/2021 HINGGA SH 113/2021

 

15hb. September 2021,

17hb. September 2021 Dan

20hb. September 2021

 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari (Sesi Pagi )

2.00 petang - 4.00 petang

(Sesi Petang)

 

 

 

21hb. September 2021

Sebelum Jam 12.00 Tengah hari

 

3.

 

Tender Bil 9/2021

 (8hb Julai 2021)

 

No Rujukan Tender  :

T 110/2021 HINGGA T 130/2021

 

23hb. September 2021,

 24hb. September 2021 Dan

27hb. September 2021

 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari (Sesi Pagi )

2.00 petang - 4.00 petang

(Sesi Petang)

 

 

28hb. September 2021

Sebelum Jam 12.00 Tengah hari

 

4.

 

Sebutharga Bil 10/2021

(22hb Julai 2021)

 

No Rujukan Sebutharga :

SH 116/2021 HINGGA SH131/2021

 

11hb. Oktober 2021,

12hb. Oktober 2021 Dan

13hb. Oktober 2021

 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari (Sesi Pagi )

2.00 petang - 4.00 petang

(Sesi Petang)

 

 

14hb. Oktober 2021

Sebelum Jam 12.00 Tengah hari

 

5.

 

Tender  Bil 11/2021

(02hb September 2021)

 

No Rujukan Tender  :

T 139/2021 HINGGA T 173/2021

 

18hb. Oktober 2021 Dan

20hb. Oktober 2021

 

9.00 pagi - 12.00 tengah hari (Sesi Pagi )

2.00 petang - 4.00 petang

(Sesi Petang)

 

 

21hb. Oktober 2021

Sebelum Jam 12.00 Tengah hari


Untuk makluman, pindaan ini hanya melibatkan TARIKH TUTUP TAWARAN SAHAJA. Hanya penerima LENGKAP dua dos vaksin COVID-19 sahaja dibenarkan menghantar dokumen tawaran di Bahagian Tender & Ukur Bahan, Tingkat 23 (Lift A), Wisma MBSA dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan di Lobi LG Wisma MBSA. Penghantaran dokumen tawaran hendaklah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan sebarang KELEWATAN berbangkit dari apa jua sebab tidak akan dipertimbangkan. Lain-lain keperluan dan syarat-syarat sebutharga dan tender adalah sama seperti kandungan asal dokumen sebutharga dan tender yang dibeli. Sebarang pindaan atau maklumat yang terkini boleh didapati dengan melayari maklumat melalui Laman Web Rasmi MBSA (www.mbsa.gov.my) dan Laman Web Tender Selangor (http://tender.selangor.gov.my) untuk maklumat lanjut dan terkini.