MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: ADDENDA NO.1 KEPADA DOKUMEN TENDER MPKj T 8/2021

22 Sep 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang

Dimaklumkan terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Tender MPKj T 8/2021.

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

Sila nyatakan penerimaan Addenda No.1 ini dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Pengesahan Penerimaan tersebut bersama-sama Dokumen Tender semasa tender ditutup kelak.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

Bahagian Bekalan dan Perolehan

Jabatan Khidmat Pengurusan

Majlis Perbandaran Kajang