PENANGGUHAN PENJUALAN TENDER

29 Oct 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DI TAMAN MELAWIS, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Adalah dimaklumkan penjualan tender bagi projek ini bermula dan tarikh tutup tender pada


Tarikh Jual15 November 2021 - 13 Disember 2021
Tarikh Tutup13 Disember 2021