ADDENDA NO. 1 BAGI NO. TENDER MPK JK 600-13/1/128 (2021) DAN PINDAAN TARIKH TUTUP PETI.

15 Dec 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk MEMBAIKPULIH KERJA ELEKTRIKAL DAN AWAM SERTA LAIN-LAIN KERJAYANG BERKAITAN DI DEWAN AHMAD RAZALI, KAPAR

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 19hb. November 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga :

MPK/JK 600-13/1/128 (2021)

MEMBAIKPULIH KERJA ELEKTRIKAL DAN AWAM SERTA LAIN-LAIN KERJAYANG BERKAITAN DI DEWAN AHMAD RAZALI, KAPAR.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA SENARAI KUANTITI (BQ) - PIHAK KONTRAKTOR DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN SENARAI KUANTITI ASAL KEPADA SENARAI KUANTITI YANG BARU.


PINDAAN TARIKH TUTUP PETI DARI 16 DISEMBER 2021 KE 17 DISEMBER 2021


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH