SEBUTHARGA JPS PETALING ( TUNDA )

23 Dec 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling

JPS/N/PTG/B13/1/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/2/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/3/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/4/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/5/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/6/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/7/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/8/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/9/2022(SH)
JPS/N/PTG/B13/10/2022(SH)

NO SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING SEPERTI YANG DINYATAKAN DI TUNDA SEHINGGA PADA TARIKH YANG AKAN DIBERITAHU