ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK JK 600-13/1/148 (2021) DAN PINDAAN TARIKH TUTUP PETI.

5 Jan 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU PADANG PERMAINAN, GELANGGANG DAN KOLAM TADAHAN BAGI MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2022

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 23hb. Disember 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga :

MPK/JK 600-13/1/148 (2021)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU PADANG PERMAINAN, GELANGGANG DAN KOLAM TADAHAN BAGI MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2022.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA SENARAI KUANTITI (BQ) - PIHAK KONTRAKTOR DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN SENARAI KUANTITI ASAL KEPADA SENARAI KUANTITI YANG BARU.


PINDAAN TARIKH TUTUP PETI DARI 6 JANUARI 2022 KE 7 JANUARI 2022


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH