LANJUTAN MASA TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING

15 Jan 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk Kerja-kerja Pengorekan Kolam Takungan B dan Lain-lain Kerja-kerja Berkaitan Berhampiran Jabatan pertanian Serdang, Seri Serdang, Daerah Petaling

LANJUTAN MASA TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING


NO SEBUTHARGA : JPS/N/PTG/CP/23/2022(SH)


TARIKH LAMA : 19 JANUARI 2022 ( ISNIN )

TARIKH BARU : 24 JANUARI 2022 ( ISNIN )