PELANJUTAN SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BLAZER UNTUK KAKITANGAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELAN

15 Feb 2022 • Oleh Pejabat Tanah Dan Galian Selangor untuk SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BLAZER UNTUK KAKITANGAN PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2022

Tuan/Puan,


Dimaklumkan bahawa tarikh tutup bagi Sebut Harga Membekal, Mengukur, Menjahit dan Menghantar Blazer Untuk Kakitangan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor Bagi Tahun 2022 dilanjutkan atas sebab- sebab yang tidak dapat dielakkan.

2. Tarikh tutup baharu - pada atau sebelum 12.00 tengahari 18 Februari 2022/ Jumaat.

     Lokasi penghantaran dokumen sebut harga - Peti Sebut Harga 

                                                                             Bahagian Khidmat Pengurusan

                                                                             Tingkat 4 Pejabat Tanah Dan Galian                                                                                                                                               Negeri Selangor, Bangunan SSAAS                                                                                                                                               Shah Alam, Selangor

3. Pentadbiran ini memohon maaf di atas perkara ini dan segala kesulitan amat dikesali. Bersama-sama ini dilampirkan dokumen sebut harga membekal, mengukur, menjahit dan menghantar blazer untuk kakitangan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor Bagi Tahun 2022 untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

“SELANGOR MAJU BERSAMA”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR