PENANGGUHAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS PETALING

16 Feb 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk KERJA – KERJA PENGUKUHAN DAN PENSTABILAN TEBING SG. KUYOH DAN LAIN – LAIN KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN LEBUHRAYA KESAS PUCHONG, DAERAH PETALING

No Sebutharga Yang Terlibat :

JPS/P/PTG/P33/38/2022 (SH)

JPS/P/PTG/P33/39/2022 (SH)

JPS/N/PTG/P13/40/2022(SH)

JPS/N/PTG/P13/41/2022(SH)


TARIKH LAMA : 22.2.2022

TARIKH BARU : 24.2.2022