RALAT: SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL KOMPUTER RIBA PLANMalaysia@Selangor ( JPBD.Sel/SH/01/2022)

18 Mar 2022 • Oleh Jabatan Perancang Bandar & Desa

Merujuk perkara diatas Jabatan telah membatalkan sebutharga tersebut dengan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Jabatan akan membuka semula sebutharga pada masa yang ditetapkan. Sekian.