KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH MUZIUM PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT DAN BANGUNAN DEWAN PUNCAK MALAWATI, BUKIT MALAWATI KUALA SELANGOR S

4 Apr 2022 • Oleh Jabatan Kerja Raya Kuala Selangor untuk KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH MUZIUM PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT DAN BANGUNAN DEWAN PUNCAK MALAWATI,BUKIT MALAWATI KUALA SELANGOR SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN

Makluman kepada Penyebut Harga yang telah menghadiri Lawatan Tapak untuk KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH MUZIUM PERMAINAN TRADISIONAL RAKYAT DAN BANGUNAN DEWAN PUNCAK MALAWATI, BUKIT MALAWATI KUALA SELANGOR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN, terdapat kesalahan pada BQ item kerja 2.09 muka surat 3,pohon pada semua penyebut harga untuk MEMBATALKAN item kerja tersebut berikutan terdapat item yang sama pada muka surat  2.                     

Kerjasama daripada pihak tuan/puan adalah sangat kami hargai.