PENANGGUHAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA

20 Apr 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk KERJA-KERJA PEMULIHAN PASCA BANJIR SUNGAI AIR KUNING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN PANGSAPURI ILHAM, SHAH ALAM DAERAH PETALING

NO SEBUTHARGA YANG TERLIBAT 

JPS/P/PTG/P33/56/2022(SH)

JPS/P/PTG/P33/54/2022(SH)

JPS/P/PTG/P33/53/2022(SH)


TARIKH BARU TUTUP SEBUTHARGA 

25 APRIL 2022