RALAT - LANJUTAN TARIKH TUTUP

6 Jul 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran

Addenda No. 1 Kepada Dokumen Tender

- Tarikh tutup asal tender pada 07 JULAI 2022 (KHAMIS), dan dilanjutkan ke 14 JULAI 2022 (KHAMIS) sebelum 12.00 tengahari.

- Tiada perubahan pada tempoh penjualan dokumen tender.

Sekian, terima kasih.