MAJLIS PERBANDARAN KAJANG: TAWARAN SEMULA BAGI TENDER MPKj T 11/2022

3 Aug 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PASIR EMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JALAN CENDANA 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6, ZON 8, KAJANG, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

PROJEK ASAL

NO. TENDER

TAJUK / PROJEK

MPKj

T 11/2022

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PASIR EMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JALAN CENDANA 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6, ZON 8, KAJANG, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

 

PROJEK BARU

NO. TENDER

TAJUK / PROJEK

TIADA PERUBAHAN

 

Petender yang pernah memasuki tawaran bagi tajuk projek tersebut adalah dipelawa menyertai tender dan boleh mengambil dokumen secara PERCUMA di kaunter Bahagian Pengurusan Kontrak dan Ukur Bahan, Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 6A, Majlis Perbandaran Kajang pada waktu pejabat 8.00 pagi hingga 4.30 petang.

 

Tarikh Jualan Dokumen                 : 5 OGOS 2022

Tarikh Tutup Jualan Dokumen       : 19 OGOS 2022