TAWARAN SEMULA: "PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT" (PPE) DAN " NON-PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT" (NON-PPE) - (MBPJ/SH/B/189/2022

13 Oct 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya


CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT" (PPE) DAN " NON-PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT" (NON-PPE) BAGI JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, SELANGOR (TAWARAN SEMULA) - (MBPJ/SH/B/189/2022 (R)

Sukacita dimaklumkan bahawa, pihak Majlis sedang membuat tawaran semula bagi sebut harga ini.

Untuk makluman, sebut harga ini hanya dipelawa kepada syarikat yang berdaftar serta mempunyai sijil berikut:

1. Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan beralamat di Negeri Selangor / Wilayah Persekutuan (kod bidang 020804 dan 060501 atau 020302)

2. Sijil bertaraf Bumiputra

3. Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)

Maklumat terperinci berkaitan sebut harga ini boleh diperolehi melalui laman sesawang https://tender.selangor.my


TARIKH JUAL    : 13 OKTOBER 2022 (KHAMIS)

TARIKH TUTUP: 19 OKTOBER 2022 (RABU)


NOTA: 

Pihak majlis tidak bertanggungjawab di atas kelewatan pihak tuan/puan mengemukakan tender pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.


SEKIAN, UNTUK MAKLUMAN.


Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya