TAKLIMAT KONTRAKTOR : TAWARAN SEMULA PEMBANGUNAN PLATFORM SISTEM MAKLUMAT BERINTEGRASI PJ-iSSR (SMART, SUSTAINABLE & RESILIENT)-

17 Oct 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya


CADANGAN MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN PLATFORM SISTEM MAKLUMAT BERINTEGRASI PJ-iSSR (SMART, SUSTAINABLE & RESILIENT) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (TAWARAN SEMULA) - (MBPJ/TD/P/038/2022 (R)

Tarikh     :   20 Oktober 2022 (KHAMIS)

 Masa     :  8.30 Pagi 9.30 Pagi (Kehadiran), sehingga selesai taklimat

 Tempat  :  Bilik Taklimat, Tingkat 22, Menara MBPJ.


1)       HANYA SEORANG PENAMA DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
YANG MASIH SAH DAN BERKUATKUASA SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI 
TAKLIMAT.


2) KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI TAKLIMAT  DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA KAD PENGENALAN, COP SYARIKAT DAN SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF).


SEKIAN, UNTUK MAKLUMAN.


Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya