LANJUT SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN BAGI PELAYAN SISTEM PENGURUSAN HAKMILIK STRATA (ESTRATA) DI P

1 Dec 2022 • Oleh Pejabat Tanah Dan Galian Selangor untuk SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN BAGI PELAYAN SISTEM PENGURUSAN HAKMILIK STRATA (ESTRATA) DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR (PTGS) SELAMA TEMPOH DUA (2) TAHUN

RALAT

LANJUT SEBUT HARGA

Adalah dimaklumkan Pentadbiran ini akan melanjutkan tempoh tawaran bagi SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN BAGI PELAYAN SISTEM PENGURUSAN HAKMILIK STRATA (ESTRATA) DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR (PTGS) SELAMA TEMPOH DUA TAHUN- SH/PTGS/20/2022

Tarikh tutup sebut harga lama- 30 November 2022 (Rabu)

Tarikh tutup  sebut harga baharu- 7 Disember 2022 (Rabu)

Sehubungan itu, kerjasama dan perhatian tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima Kaish.

PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR