Pindaan tarikh tutup

5 May 2023 • Oleh Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) untuk KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BALUNG AYAM, MENGKUANG DAN DATO' DOLLAH DAN SEBAHAGIAN JALAN SUNGAI BERTIH, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA

Tarik tutup untuk kerja MPK/JK 600-13/1/73(2023) KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BALUNG AYAM, MENGKUANG DAN DATO' DOLLAH DAN SEBAHAGIAN JALAN SUNGAI BERTIH, KLANG SELATAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA dipinda dari tarikh 8 Mei 2023 dipinda ke tarikh 12 Mei 2023.

Terima kasih, segala kesulitan amat dikesali.